Section Details


Original Research - Special Collection: Diakonia

 
Issue Title
 
Vol 44, No 1 (2023) Diakonaat en jeug in Afrikaanssprekende Gereformeerde gemeentes in Suid-Afrika Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Jacques W. Beukes
 
Vol 44, No 1 (2023) Beweeg van diakonaat van welsyn na herstellende geregtigheid: ’n Gevallestudie – COVID-19 Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Janneke A. Marais
 
Vol 44, No 1 (2023) Die verhouding tussen gemeentelike en institusionele diakonaat – ’n Geïntegreerde model Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Rudolph B. van Aarde
 
Vol 44, No 1 (2023) Die diakonale reis van die Nederduitsch Hervormde Kerk Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Martin J. van Rensburg
 
Vol 44, No 1 (2023) Gemeentediakonaat – Nuut gedink Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Gert Breed
 
Vol 44, No 1 (2023) Diens van barmhartigheid of diakonaat – hoe belangrik is ’n naam? Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Willie van der Merwe
 
Vol 44, No 1 (2023) Diakonaat en die Afrikaanssprekende AGS van SA Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Marius Nel
 
Vol 44, No 1 (2023) Missionale diakonaat: Van fragmentasie na integrasie en impak Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Nioma Venter
 
Vol 44, No 1 (2023) Enkele teologiese uitdagings rakende diakonia in van die Afrikaanse Suid-Afrikaanse kerke Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Johannes J. Knoetze
 
1 - 9 of 9 Items