Search this journal:     Advanced search

 
Issue Title
 
Skrif en Kerk: Vol 16, No 2 (1995) 'n Lewe met die vaders Oor Carl Borchardt as student van die vroee kerk Abstract   PDF
J.H. Ie Roux
 
Skrif en Kerk: Vol 9, No 1 (1988) 'n Multidimensionele benadering tot die kommunikasie van ou gekanoniseerde tekste Abstract   PDF
J. Rousseau
 
Skrif en Kerk: Vol 19, No 2 (1998) 'n Nota oor die vertaling van Jeremia 2:37 ("Met jou hande op jou hoof") Abstract   PDF
H.F. Stander
 
Vol 35, No 1 (2014) 'n Ondersoek na die gebruik van musiek as 'n deel van die pastorale begeleiding van die adolessent Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Amanda L. du Plessis, Janene de Beer
 
Skrif en Kerk: Vol 22, No 2 (2001) 'n Politieke tegnologie van die vroeê Christen se gepynigde liggaam Abstract   PDF
J.N. Vorster
 
Skrif en Kerk: Vol 9, No 1 (1988) 'n Samevatting en kritiese evaluasie van B. S. Childs se kanoniese benadering Abstract   PDF
N. A. Janse van Rensburg
 
Skrif en Kerk: Vol 20, No 2 (1999) 'n Teologies-estetiese benadering tot Praktiese Teologie - Homiletiese implikasies vir die toerusting van Christene ten opsigte van hulle taak in 'n gebroke samelewing Abstract   PDF
C.J.H. Venter, F.W. de Wet
 
Skrif en Kerk: Vol 6, No 1 (1985) 'n Uitsig vanuit die kosmiese werk van die rŻah op die Pneumatologie? Abstract   PDF
C. J. A. Vos
 
Skrif en Kerk: Vol 7, No 1 (1986) 'n Veranderende boek- en biblioteekwese: Implikasies vir teoloog en predikant Abstract   PDF
E. D. Gerryts
 
Vol 36, No 1 (2015) 'Preaching from the pews': A case study in vulnerable theological leadership Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Ian A. Nell
 
21 - 30 of 1364 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


ISSN: 1609-9982 (print) | ISSN: 2074-7705 (online)

Connect on: Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn and YouTube

Subscribe to our newsletter

All articles published in this journal are licensed under the†Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)†license, unless otherwise stated.

Website design & content:†©2017†AOSIS (Pty) Ltd. All rights reserved. No unauthorised duplication allowed.

AOSIS Publishing |†Empowering Africa through access to knowledge
Postnet Suite #110, Private Bag X19, Durbanville, South Africa, 7551
Tel: 086 1000 381†
Tel: +27 21 975 2602†
Fax: 086 5004 974

publishing(AT)aosis.co.za replace (AT) with @

Please read the†privacy statement.