Crossref Citations

1. Swaarde wat in ploegskare verander, is nie vrede nie – Vrede (שָׁלֹום) in Jesaja 40–66
Chris Van der Walt
HTS Teologiese Studies / Theological Studies  vol: 71  issue: 1  year: 2015  
doi: 10.4102/hts.v71i1.2991