Original Research

Kategismusprediking (II)

A. C. Barnard
Verbum et Ecclesia | Skrif en Kerk: Vol 6, No 1 | a925 | DOI: https://doi.org/10.4102/ve.v6i1.925 | © 1985 A. C. Barnard | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 16 July 1985 | Published: 02 August 1985

About the author(s)

A. C. Barnard,, South Africa

Full Text:

PDF (222KB)

Abstract

Kategismusprediking hang onlosmaaklik saam met die Heidelbergse Kategismus. Nadat stilgestaan is by die herkoms van en bedoeling met kategismusprediking en die Heidelbergse Kategismus besien is binne die kader van ander kategismusse, is enkele van die besware teen hierdie soort prediking aangetoon. Nou kan agtereenvolgens aan die orde kom: die wese en doel van kategismusprediking, die waarde daarvan en die sinvolle inrigting daarvan in die praktyk.

Keywords

No related keywords in the metadata.

Metrics

Total abstract views: 2596
Total article views: 1973


Crossref Citations

No related citations found.