Crossref Citations

1. Habitat, emosie en ’n eko-teologiese verstaan van menswees: In gesprek met Johan Buitendag
Daniël P. Veldsman
HTS Teologiese Studies / Theological Studies  vol: 70  issue: 1  year: 2014  
doi: 10.4102/hts.v70i1.2668