Crossref Citations

1. Die resepsie van die Heidelbergse Kategismus (Sondag 17 en 22) insake die opstanding in die Nederduitse Gereformeerde Kerk sedert 2000 (Deel 2)
Johannes W. Hofmeyr
In die Skriflig/In Luce Verbi  vol: 47  issue: 2  year: 2013  
doi: 10.4102/ids.v47i2.690