Crossref Citations

1. Die resepsie van retoriese momente van die Filemonbrief deur Patristiese eksegete
D. Francois Tolmie
HTS Teologiese Studies / Theological Studies  vol: 72  issue: 4  year: 2016  
doi: 10.4102/hts.v72i4.3276