Crossref Citations

1. Suid-Afrika se volhoubaarheid in die lig van wêreldbeelde: Prakties-teologiese perspektiewe
Izak J. Van der Walt, Petria M. Theron
Koers - Bulletin for Christian Scholarship  vol: 79  issue: 1  year: 2014  
doi: 10.4102/koers.v79i1.2115