Crossref Citations

1. Die koninkryk van God as ’n kontekstueel-paradigmatiese sleutel vir Skrifberoep in die etiek
De Wet Saaiman
In die Skriflig/In Luce Verbi  vol: 48  issue: 2  year: 2014  
doi: 10.4102/ids.v48i2.1759