Crossref Citations

1. Działalność misjonarska św. Piotra poza Palestyną w świetle literatury nowotestamentowej
Franciszek Mickiewicz
Collectanea Theologica  vol: 89  issue: 3  first page: 85  year: 2019  
doi: 10.21697/ct.2019.89.3.03