Crossref Citations

1. Persepsies oor die sinodebesluite en aard van die psalms binne die GKSA
Willem Diederick Basson, Daleen Kruger
Koers - Bulletin for Christian Scholarship  vol: 81  issue: 3  first page: 2  year: 2016  
doi: 10.19108/KOERS.81.3.2261