Crossref Citations

1. Landskap van gemeentesang in die Nederduitse Gereformeerde Kerk aan die begin van die een-en-twintigste eeu: Voorlopige verkenning
Coenie Calitz
In die Skriflig/In Luce Verbi  vol: 49  issue: 1  year: 2015  
doi: 10.4102/ids.v49i1.1795