Crossref Citations

1. Die Nederduitse Gereformeerde Kerk se afskeid van apartheid: Cottesloe (1960) – ’n voorloper van ‘Kerk en samelewing’ (1986; 1990)?
Piet J. Strauss
In die Skriflig / In Luce Verbi  vol: 54  issue: 1  year: 2020  
doi: 10.4102/ids.v54i1.2529