Crossref Citations

1. 'n Ondersoek na die gebruik van musiek as 'n deel van die pastorale begeleiding van die adolessent
Amanda L. Du Plessis, Janene De Beer
Verbum et Ecclesia  vol: 35  issue: 1  year: 2014  
doi: 10.4102/ve.v35i1.779