Author Details

van der Merwe, Johan M., Department of Church History, University of Pretoria, South Africa

  • Vol 38, No 1 (2017) - Original Research
    Kenmerke van ’n kerkorde van betekenis vir ’n geloofsgemeenskap in ’n postmoderne konteks, met spesifieke verwysing na die werk van Zygmunt Bauman
    Abstract  HTML  EPUB  XML  PDF
  • Vol 38, No 3 (2017) - Chapter
    Versoening en die Nederduitse Gereformeerde Kerk: Die Algemene Sinode van 1994 as baken vir ’n lewe van volheid
    Abstract  PDF