Author Details

van Rensburg, F. J., Skool vir Bybelwetenskappe en Bybeltale, PU vir CHO, South Africa