Author Details

Janse van Rensburg, F., South Africa

  • Skrif en Kerk: Vol 21, No 3 (2000) - Original Research
    Dékor of konteks? - Die verdiskontering van sosio-historiese gegewens in interpretasie van 'n Nuwe Testament-teks vir die prediking en pastoraat, geillustreer aan die hand van die 1 Petrus-brief
    Abstract  PDF