Author Details

Davel, Dewald H., Nederduitse Gereformeerde Kerk, Molteno, South Africa

  • Vol 38, No 1 (2017) - Original Research
    Kenmerke van ’n kerkorde van betekenis vir ’n geloofsgemeenskap in ’n postmoderne konteks, met spesifieke verwysing na die werk van Zygmunt Bauman
    Abstract  HTML  EPUB  XML  PDF