Crossref Citations

1. Merkers vir �n eietydse prakties-teologiese ekklesiologie
Willem J. Schoeman
Verbum et Ecclesia  vol: 35  issue: 2  year: 2014  
doi: 10.4102/ve.v35i2.881