Original Research

Prakties-teologiese riglyne vir die drie kategorieë van visuele prediking

Barend J. van Tonder
Verbum et Ecclesia | Vol 32, No 1 | a388 | DOI: https://doi.org/10.4102/ve.v32i1.388 | © 2011 Barend J. van Tonder | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 12 April 2010 | Published: 09 December 2011

About the author(s)

Barend J. van Tonder, University of Pretoria, South Africa

Abstract

Met die verskyning van die TV-medium binne die Suid-Afrikaanse milieu in die laat sestigerjare en vroeë sewentigerjare (vgl. Barnard 2009:192), het ’n nuwe wyse van kommunikasie die lig gesien. Grotendeels het dit meegebring dat die kommunikasiemedium van die woord deur die kommunikasiemedium van die beeld vervang is (vgl. Sweet 1999:200).Visuele kommunikasie het die mees ingrypende verskuiwing geword wat oor die afgelope vyf dekades plaasgevind het. Uiteraard het dit ‘n nuwe generasie na vore gebring, wat as die visuele generasie bekend staan, en binne die visuele taalkode kommunikeer.

Visuele uitbeelding word in hierdie artikel gestel as ‘n legitieme vorm van homiletiese aanbieding naas die oratoriese aanbieding van die prediking. In hierdie artikel word drie kategoriee van visuele prediking word geidentifiseer, naamlik, (1) die visuele beeldpreek, (2) die visuele uitbeeldingspreek en die (3) visuele verbeeldingspreek. Praktiese riglyne vir elke vorm van visuele prediking word in hierdie artikel ontwikkel, sodat die visuele geletterdheid van die prediker kan verhoog.

 


Keywords

Visual generation; visual preaching; visual metaphor; visual image sermon; visual presentation sermon; visual imagination sermon

Metrics

Total abstract views: 3331
Total article views: 10271


Crossref Citations

No related citations found.