Crossref Citations

1. Geregtigheid in die struktuur van die Saligsprekings as sleutel tot die eskatologiese verstaan van Jesus as die nuwe Moses in die Bergrede
Jacobus de Wit de Koning
In die Skriflig / In Luce Verbi  vol: 53  issue: 1  year: 2019  
doi: 10.4102/ids.v53i1.2468