Search this journal:     Advanced search

 
Issue Title
 
Vol 28, No 2 (2007) Die rol en taak van die kerk ten opsigte van begrafnisgebruike Abstract   PDF
E Oliver
 
Vol 31, No 1 (2010) Die rol van die etiek in die prediking: Nuwe navorsing in Nuwe Testamentiese etiek en die implikasie daarvan vir die prediking Abstract   HTML   XML   PDF
Kobus Kok
 
Skrif en Kerk: Vol 17, No 2 (1996) Die rol van die ouers van Simson in die Simsonsage (Rigters 13-16)) Abstract   PDF
J.H. Coetzee
 
Skrif en Kerk: Vol 15, No 2 (1994) Die rol van Ou Testament Teologie in die prediking Abstract   PDF
G. T. M. Prinsloo
 
Skrif en Kerk: Vol 19, No 2 (1998) Die rol van rituele en simbole in die identiteitsvorming van 'n geloofsgemeenskap - 'n Gereformeerde perspektief Abstract   PDF
H.J.C. Pieterse
 
Vol 27, No 1 (2006) Die saamspeel van hand, oog en passie: gedagtes oor erotiek en estetika Abstract   PDF
DP Veldsman
 
Skrif en Kerk: Vol 13, No 2 (1992) Die samestelling en struktuur van die boek Hosea Abstract   PDF
W. Vosloo
 
Vol 24, No 1 (2003) Die Sendingpraktyk van die Ned Geref Kerk: Enkele tendense vanaf 1952 tot met die eeuwenteling Abstract   PDF
G van der Watt
 
Vol 32, No 1 (2011) Die sing van psalms in die erediens: Twintig jaar later Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Jacoba H. van Rooy
 
Skrif en Kerk: Vol 14, No 1 (1993) Die stand van die Gereformeerde kerkreg Abstract   PDF
C. J. Botha
 
411 - 420 of 1359 Items << < 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 > >> 


ISSN: 1609-9982 (print) | ISSN: 2074-7705 (online)

Connect on: Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn and YouTube

Subscribe to our newsletter

All articles published in this journal are licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license, unless otherwise stated.

Website design & content: ©2017 AOSIS (Pty) Ltd. All rights reserved. No unauthorised duplication allowed.

AOSIS Publishing | Empowering Africa through access to knowledge
Postnet Suite #110, Private Bag X19, Durbanville, South Africa, 7551
Tel: 086 1000 381 
Tel: +27 21 975 2602 
Fax: 086 5004 974

publishing(AT)aosis.co.za replace (AT) with @

Please read the privacy statement.