Search this journal:     Advanced search

 
Issue Title
 
Vol 31, No 1 (2010) Die opname van ‘n Jobgedig in enkele eietydse gedigte Abstract   HTML   XML   PDF
Cas J.A. Vos
 
Vol 30, No 1 (2009) Die opstanding van Jesus as kulminerende genesings-handeling in Johannes Abstract   PDF
J. Kok
 
Vol 28, No 1 (2007) Die Ou Testament en/in die kerk van Jesus Christus? Abstract   PDF
SD Snyman
 
Vol 26, No 2 (2005) Die oudste boodskap via die nuutste massamedium: evaluering van ‘n e-pos dagstukkiediens Abstract   PDF
Christo Lombaard, Marlize Rabe
 
Skrif en Kerk: Vol 6, No 1 (1985) Die outeurskapvraagstuk van die Johannesevangelie met die oog op interpretasie of resepsie Abstract   PDF
A. G. van Aarde
 
Vol 31, No 1 (2010) Die pastor se hantering van trauma na analogie van Jesus se helings en eksorsismes Abstract   HTML   XML   PDF
Ernest van Eck
 
Skrif en Kerk: Vol 6, No 1 (1985) Die pastorale sielkundige as diakonale pastor Abstract   PDF
A. J. Smuts
 
Skrif en Kerk: Vol 4, No 2 (1983) Die pendulum swaai terug - enkele opmerkinge oor metodes van skrifinterpretasie Abstract   PDF
H. J. B. Combrink
 
Skrif en Kerk: Vol 21, No 1 (2000) Die Pendulum-effek tussen ortodoksie en vernuwing in die Suid-Afrikaanse Kerkgeskiedenis met spesiale verwysing na die tydperk 1850 tot 1950 Abstract   PDF
C. K. Fourie
 
Skrif en Kerk: Vol 13, No 2 (1992) Die preek in die weegskaal Abstract   PDF
C. J. A. Vos
 
381 - 390 of 1317 Items << < 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 > >> 


ISSN: 1609-9982 (print) | ISSN: 2074-7705 (online)

Connect on: Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn and YouTube

Subscribe to our newsletter

All articles published in this journal are licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license, unless otherwise stated.

Website design & content: ©2017 AOSIS (Pty) Ltd. All rights reserved. No unauthorised duplication allowed.

AOSIS Publishing | Empowering Africa through access to knowledge
Postnet Suite #110, Private Bag X19, Durbanville, South Africa, 7551
Tel: 086 1000 381 
Tel: +27 21 975 2602 
Fax: 086 5004 974

publishing(AT)aosis.co.za replace (AT) with @

Please read the privacy statement.