Search this journal:     Advanced search

 
Issue Title
 
Vol 35, No 1 (2014) Die groep vroue by die kruis van Jesus (Johannes 19:25): 'n Narratologiese perspektief Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
D. Francois Tolmie
 
Vol 23, No 2 (2002) Die Hellenisties-Romeinse węreld en die ontstaan van apokaliptiek en gnostisisme Abstract   PDF
M. Nel
 
Skrif en Kerk: Vol 7, No 2 (1986) Die herkoms en betekenis van die naam Elkana Abstract   PDF
A. H. van Zyl
 
Vol 24, No 1 (2003) Die hiërargiese funksionering van God, mans en vroue in die brief aan die Efesiërs Abstract   PDF
L Nortjé-Meyer
 
Skrif en Kerk: Vol 3, No 1 (1982) Die historiese betroubaarheid van die aartsvadervertellinge. 'n Beknopte bespreking van die huidige debat na aanleiding van die jongste publikasie Abstract   PDF
W. Vosloo
 
Skrif en Kerk: Vol 9, No 2 (1988) Die histories-kritiese metode(s) in perspektief Abstract   PDF
W. S. Prinsloo
 
Skrif en Kerk: Vol 16, No 1 (1995) Die hoorder en sy konteks Abstract   PDF
C.J.A. Vos
 
Vol 28, No 1 (2007) Die huwelik as ‘instelling van God’ (met implikasies vir gay huwelike) Abstract   PDF
G de Villiers
 
Skrif en Kerk: Vol 17, No 1 (1996) Die invloed van die evangeliese tradisie in die Engelssprekende kerke op onlangse kultuurbou in Suid-Afrika Abstract   PDF
J. W. Hofmeyr
 
Vol 31, No 1 (2010) Die invloed van religieuse en kulturele verskeidenheid op moraliteit in die huidige Suid-Afrikaanse konteks: ’n Uitdaging vir Christelike kerke Abstract   HTML   XML   PDF
Christie van Zyl
 
351 - 360 of 1359 Items << < 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 > >> 


ISSN: 1609-9982 (print) | ISSN: 2074-7705 (online)

Connect on: Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn and YouTube

Subscribe to our newsletter

All articles published in this journal are licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license, unless otherwise stated.

Website design & content: ©2017 AOSIS (Pty) Ltd. All rights reserved. No unauthorised duplication allowed.

AOSIS Publishing | Empowering Africa through access to knowledge
Postnet Suite #110, Private Bag X19, Durbanville, South Africa, 7551
Tel: 086 1000 381 
Tel: +27 21 975 2602 
Fax: 086 5004 974

publishing(AT)aosis.co.za replace (AT) with @

Please read the privacy statement.