Search this journal:     Advanced search

 
Issue Title
 
Skrif en Kerk: Vol 9, No 2 (1988) Die histories-kritiese metode(s) in perspektief Abstract   PDF
W. S. Prinsloo
 
Skrif en Kerk: Vol 16, No 1 (1995) Die hoorder en sy konteks Abstract   PDF
C.J.A. Vos
 
Vol 28, No 1 (2007) Die huwelik as ‘instelling van God’ (met implikasies vir gay huwelike) Abstract   PDF
G de Villiers
 
Skrif en Kerk: Vol 17, No 1 (1996) Die invloed van die evangeliese tradisie in die Engelssprekende kerke op onlangse kultuurbou in Suid-Afrika Abstract   PDF
J. W. Hofmeyr
 
Vol 31, No 1 (2010) Die invloed van religieuse en kulturele verskeidenheid op moraliteit in die huidige Suid-Afrikaanse konteks: ’n Uitdaging vir Christelike kerke Abstract   HTML   XML   PDF
Christie van Zyl
 
Skrif en Kerk: Vol 7, No 2 (1986) Die Islam as uitdaging in kerklike en staatkundige perspektief Abstract   PDF
J. A. Naude
 
Skrif en Kerk: Vol 18, No 2 (1997) Die Jerusalemse tempelkuItus se huweliksmaatreel versus Christelike waardes Abstract   PDF
A.G. van Aarde
 
Vol 23, No 1 (2002) Die Johannese Logos kom opnuut tuis in Afrika Abstract   PDF
J. A. du Rand
 
Skrif en Kerk: Vol 18, No 2 (1997) Die kanoniese benadering van ChiIds: 'n Paradigmaskuif? Abstract   PDF
C.F. Claasen
 
Skrif en Kerk: Vol 11, No 2 (1990) Die karakter van die kerk in perspektief van huidige teologiese besinning Abstract   PDF
P. C. Potgieter
 
351 - 360 of 1339 Items << < 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 > >> 


ISSN: 1609-9982 (print) | ISSN: 2074-7705 (online)

Connect on: Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn and YouTube

Subscribe to our newsletter

All articles published in this journal are licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license, unless otherwise stated.

Website design & content: ©2017 AOSIS (Pty) Ltd. All rights reserved. No unauthorised duplication allowed.

AOSIS Publishing | Empowering Africa through access to knowledge
Postnet Suite #110, Private Bag X19, Durbanville, South Africa, 7551
Tel: 086 1000 381 
Tel: +27 21 975 2602 
Fax: 086 5004 974

publishing(AT)aosis.co.za replace (AT) with @

Please read the privacy statement.