Search this journal:     Advanced search

 
Issue Title
 
Skrif en Kerk: Vol 22, No 1 (2001) Die funksie van verwysings na fisiese families in die Johannesevangelie Abstract   PDF
J.G. van der Watt
 
Skrif en Kerk: Vol 5, No 2 (1984) Die funksionering van sending, evangelisering, missionęre diakonaat, gemeentebou en interkerklike hulpverlening binne die familie van Nederduitse Gereformeerde Kerke Abstract   PDF
D. Crafford
 
Skrif en Kerk: Vol 8, No 1 (1987) Die gebed: Enkele gesigspunte in verband met die aard en die inhoud van die Christelike gebed met besondere verwysing na die Heidelbergse Kategismus Abstract   PDF
C. J. Wethmar
 
Skrif en Kerk: Vol 2, No 2 (1981) Die geboorte van 'n Nederduitse Gereformeerde Kerk in Botswana Abstract   PDF
D. Crafford
 
Skrif en Kerk: Vol 20, No 2 (1999) Die gebruik van die metafore in Psalm 80 (79 -LXX) in vergelyking met Johannes 15: 1-86 Abstract   PDF
J.G. van der Watt
 
Vol 23, No 1 (2002) Die geheim van die prediking: om na die stem van die teks te luister Abstract   PDF
J. Cilliers
 
Skrif en Kerk: Vol 10, No 1 (1989) Die gesigpunt van die verteller en die funksie van die Jerusalemgemeente binne die 'opsommings' in Handelinge Abstract   PDF
S. J. Joubert
 
Skrif en Kerk: Vol 12, No 2 (1991) Die God wat skep en herskep - ekologie en menseverhoudinge in Kolossense Abstract   PDF
I. J. du Plessis
 
Vol 23, No 1 (2002) Die Godsredes in die boek Job: Ideologie en eko-teologie Abstract   PDF
R. Maarschalk, H. Viviers
 
Vol 35, No 1 (2014) Die groep vroue by die kruis van Jesus (Johannes 19:25): 'n Narratologiese perspektief Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
D. Francois Tolmie
 
341 - 350 of 1353 Items << < 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 > >> 


ISSN: 1609-9982 (print) | ISSN: 2074-7705 (online)

Connect on: Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn and YouTube

Subscribe to our newsletter

All articles published in this journal are licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license, unless otherwise stated.

Website design & content: ©2017 AOSIS (Pty) Ltd. All rights reserved. No unauthorised duplication allowed.

AOSIS Publishing | Empowering Africa through access to knowledge
Postnet Suite #110, Private Bag X19, Durbanville, South Africa, 7551
Tel: 086 1000 381 
Tel: +27 21 975 2602 
Fax: 086 5004 974

publishing(AT)aosis.co.za replace (AT) with @

Please read the privacy statement.