Search this journal:     Advanced search

 
Issue Title
 
Skrif en Kerk: Vol 10, No 2 (1989) Die evangelie as pragmaties-kommunikatiewe gebeure: ’n Perspektief op evangelistiek Abstract   PDF
C. J. A. Vos
 
Skrif en Kerk: Vol 7, No 1 (1986) Die Evangelie en die kultuur Abstract   PDF
C. W. H. Boshoff
 
Vol 33, No 1 (2012) Die filosofie kan die teologie help om weg te beweeg van ‘n onhistoriese, sinkroniese interpretasie van tekste na ‘n historiese, diakroniese interpretasie van tekste Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Pieter H.J. Labuschagne, Jurie H. le Roux
 
Skrif en Kerk: Vol 16, No 2 (1995) Die funksie en waarde van agtergrondstudie van die Nuwe Testament Abstract   PDF
A.B. du Toit
 
Skrif en Kerk: Vol 16, No 1 (1995) Die funksie van Elihu (Job 32-37) in die boek Job Abstract   PDF
H. Viviers
 
Skrif en Kerk: Vol 22, No 1 (2001) Die funksie van verwysings na fisiese families in die Johannesevangelie Abstract   PDF
J.G. van der Watt
 
Skrif en Kerk: Vol 5, No 2 (1984) Die funksionering van sending, evangelisering, missionęre diakonaat, gemeentebou en interkerklike hulpverlening binne die familie van Nederduitse Gereformeerde Kerke Abstract   PDF
D. Crafford
 
Skrif en Kerk: Vol 8, No 1 (1987) Die gebed: Enkele gesigspunte in verband met die aard en die inhoud van die Christelike gebed met besondere verwysing na die Heidelbergse Kategismus Abstract   PDF
C. J. Wethmar
 
Skrif en Kerk: Vol 2, No 2 (1981) Die geboorte van 'n Nederduitse Gereformeerde Kerk in Botswana Abstract   PDF
D. Crafford
 
Skrif en Kerk: Vol 20, No 2 (1999) Die gebruik van die metafore in Psalm 80 (79 -LXX) in vergelyking met Johannes 15: 1-86 Abstract   PDF
J.G. van der Watt
 
341 - 350 of 1376 Items << < 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 > >> 


ISSN: 1609-9982 (print) | ISSN: 2074-7705 (online)

Connect on: Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn and YouTube

Subscribe to our newsletter

All articles published in this journal are licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license, unless otherwise stated.

Website design & content: ©2018 AOSIS (Pty) Ltd. All rights reserved. No unauthorised duplication allowed.

AOSIS Publishing | Empowering Africa through access to knowledge
Postnet Suite #110, Private Bag X19, Durbanville, South Africa, 7551
Tel: 086 1000 381 
Tel: +27 21 975 2602 
Fax: 086 5004 974

publishing(AT)aosis.co.za replace (AT) with @

Please read the privacy statement.