Search this journal:     Advanced search

 
Issue Title
 
Skrif en Kerk: Vol 3, No 1 (1982) Die historiese betroubaarheid van die aartsvadervertellinge. 'n Beknopte bespreking van die huidige debat na aanleiding van die jongste publikasie Abstract   PDF
W. Vosloo
 
Skrif en Kerk: Vol 9, No 2 (1988) Die histories-kritiese metode(s) in perspektief Abstract   PDF
W. S. Prinsloo
 
Skrif en Kerk: Vol 16, No 1 (1995) Die hoorder en sy konteks Abstract   PDF
C.J.A. Vos
 
Vol 28, No 1 (2007) Die huwelik as ‘instelling van God’ (met implikasies vir gay huwelike) Abstract   PDF
G de Villiers
 
Skrif en Kerk: Vol 17, No 1 (1996) Die invloed van die evangeliese tradisie in die Engelssprekende kerke op onlangse kultuurbou in Suid-Afrika Abstract   PDF
J. W. Hofmeyr
 
Vol 31, No 1 (2010) Die invloed van religieuse en kulturele verskeidenheid op moraliteit in die huidige Suid-Afrikaanse konteks: ’n Uitdaging vir Christelike kerke Abstract   HTML   XML   PDF
Christie van Zyl
 
Skrif en Kerk: Vol 7, No 2 (1986) Die Islam as uitdaging in kerklike en staatkundige perspektief Abstract   PDF
J. A. Naude
 
Skrif en Kerk: Vol 18, No 2 (1997) Die Jerusalemse tempelkuItus se huweliksmaatreel versus Christelike waardes Abstract   PDF
A.G. van Aarde
 
Vol 23, No 1 (2002) Die Johannese Logos kom opnuut tuis in Afrika Abstract   PDF
J. A. du Rand
 
Skrif en Kerk: Vol 18, No 2 (1997) Die kanoniese benadering van ChiIds: 'n Paradigmaskuif? Abstract   PDF
C.F. Claasen
 
331 - 340 of 1270 Items << < 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 > >> 


ISSN: 1609-9982 (print) | ISSN: 2074-7705 (online)

Connect on: Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn and YouTube

Subscribe to our newsletter

All articles published in this journal are licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license.

©2016 AOSIS (Pty) Ltd. All rights reserved. No unauthorised duplication allowed.

AOSIS Publishing | Empowering Africa through access to knowledge
Postnet Suite #110, Private Bag X19, Durbanville, South Africa, 7551
Tel: 086 1000 381 
Tel: +27 21 975 2602 
Fax: 086 5004 974

publishing(AT)aosis.co.za replace (AT) with @

Please read the privacy statement.