Search this journal:     Advanced search

 
Issue Title
 
Skrif en Kerk: Vol 19, No 1 (1998) Die Abraham-motief in Matteus 1-4 Abstract   PDF
L. Nortjé
 
Skrif en Kerk: Vol 16, No 2 (1995) Die apologetiek van C S Lewis: 'n Gereformeerdteologiese besinning Abstract   PDF
G.v.W. Brand
 
Skrif en Kerk: Vol 17, No 1 (1996) Die Apologetiek van C. S. Lewis: ’n Gereformeerd-Teologiese besinning - Deel 2 Abstract   PDF
G. v W. Brand
 
Vol 28, No 1 (2007) Die atmosfeer in die erediens deur die loop van die geskiedenis Abstract   PDF
BJ de Klerk, FW Leuschner
 
Skrif en Kerk: Vol 21, No 2 (2000) Die Barmhartigheidsbediening van die NG Kerk van Natal - afhanklik en eksklusief? Abstract   PDF
R. B. van Aarde
 
Skrif en Kerk: Vol 4, No 1 (1983) Die B.D.-graadkursus aan U.P. en die keuse tussen teologiese- of predikantsopleiding – 'n blik vanuit die Ned. Herv. Kerk Abstract   PDF
P. J. van der Merwe
 
Skrif en Kerk: Vol 15, No 2 (1994) Die begrip ‘Calvinisme’ in die Afrikaanse geskiedskrywing. ’n Oorsigtelike tipering Abstract   PDF
R. M. Britz
 
Skrif en Kerk: Vol 15, No 2 (1994) Die begrip ’berit’ in ’n aantal klaagpsalms: ’n Perspektief Abstract   PDF
D. J. Human
 
Skrif en Kerk: Vol 21, No 3 (2000) Die belang van Maleagi 1:2-5 vir die verstaan van die boek Abstract   PDF
A.J. Botha
 
Skrif en Kerk: Vol 7, No 1 (1986) Die Belydende Kring en ABRECSA en hulle invloed op kerklike verhoudinge in Suid-Afrika Abstract   PDF
D. Crafford
 
311 - 320 of 1376 Items << < 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 > >> 


ISSN: 1609-9982 (print) | ISSN: 2074-7705 (online)

Connect on: Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn and YouTube

Subscribe to our newsletter

All articles published in this journal are licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license, unless otherwise stated.

Website design & content: ©2018 AOSIS (Pty) Ltd. All rights reserved. No unauthorised duplication allowed.

AOSIS Publishing | Empowering Africa through access to knowledge
Postnet Suite #110, Private Bag X19, Durbanville, South Africa, 7551
Tel: 086 1000 381 
Tel: +27 21 975 2602 
Fax: 086 5004 974

publishing(AT)aosis.co.za replace (AT) with @

Please read the privacy statement.