Search this journal:     Advanced search

 
Issue Title
 
Skrif en Kerk: Vol 16, No 2 (1995) Die apologetiek van C S Lewis: 'n Gereformeerdteologiese besinning Abstract   PDF
G.v.W. Brand
 
Skrif en Kerk: Vol 17, No 1 (1996) Die Apologetiek van C. S. Lewis: ’n Gereformeerd-Teologiese besinning - Deel 2 Abstract   PDF
G. v W. Brand
 
Vol 28, No 1 (2007) Die atmosfeer in die erediens deur die loop van die geskiedenis Abstract   PDF
BJ de Klerk, FW Leuschner
 
Skrif en Kerk: Vol 21, No 2 (2000) Die Barmhartigheidsbediening van die NG Kerk van Natal - afhanklik en eksklusief? Abstract   PDF
R. B. van Aarde
 
Skrif en Kerk: Vol 4, No 1 (1983) Die B.D.-graadkursus aan U.P. en die keuse tussen teologiese- of predikantsopleiding – 'n blik vanuit die Ned. Herv. Kerk Abstract   PDF
P. J. van der Merwe
 
Skrif en Kerk: Vol 15, No 2 (1994) Die begrip ‘Calvinisme’ in die Afrikaanse geskiedskrywing. ’n Oorsigtelike tipering Abstract   PDF
R. M. Britz
 
Skrif en Kerk: Vol 15, No 2 (1994) Die begrip ’berit’ in ’n aantal klaagpsalms: ’n Perspektief Abstract   PDF
D. J. Human
 
Skrif en Kerk: Vol 21, No 3 (2000) Die belang van Maleagi 1:2-5 vir die verstaan van die boek Abstract   PDF
A.J. Botha
 
Skrif en Kerk: Vol 7, No 1 (1986) Die Belydende Kring en ABRECSA en hulle invloed op kerklike verhoudinge in Suid-Afrika Abstract   PDF
D. Crafford
 
Skrif en Kerk: Vol 21, No 2 (2000) Die besondere betekenis van die Psalms in die Christelike Kerk Abstract   PDF
A. C. Barnard
 
281 - 290 of 1247 Items << < 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 > >> 


ISSN: 1609-9982 (print) | ISSN: 2074-7705 (online)

Connect on: Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn and YouTube

Subscribe to our newsletter

All articles published in this journal are licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license.

©2016 AOSIS (Pty) Ltd. All rights reserved. No unauthorised duplication allowed.

AOSIS Publishing | Empowering Africa through access to knowledge
Postnet Suite #110, Private Bag X19, Durbanville, South Africa, 7551
Tel: 086 1000 381 
Tel: +27 21 975 2602 
Fax: 086 5004 974

publishing(AT)aosis.co.za replace (AT) with @

Please read the privacy statement.