Search this journal:     Advanced search

Table of Contents

Original Research   
De Gepredikte Jezus – De Prediking aangaande Jezus Christus tussen Theologie en Historie
 |  PDF
R. Bos
Vol 23, No 2 (2002), 274-290
(07 August 2002)
Downloads: 939

Original Research   
Karl Heim se verstaan van ruimte in die debat tussen die teologie en natuurwetenskap
 |  PDF
J. Buitendag
Vol 23, No 2 (2002), 291-304
(07 August 2002)
Downloads: 988

Original Research   
Jesaja 36-39 - Sinkroniese en diakroniese lees van ’n teks
 |  PDF
J. H. le Roux, S. I. Cronjé
Vol 23, No 2 (2002), 305-318
(07 August 2002)
Downloads: 949

Original Research   
‘n Kerk wat getuig is ‘n kerk wat leef (1) ‘n Bybels-teologiese perspektief op die missionêre karakter van die kerk
 |  PDF
D. J. Dreyer
Vol 23, No 2 (2002), 319-333
(07 August 2002)
Downloads: 1028

Original Research   
A Place in the Sun?: The role of the Church in moral renewal and social transformation
 |  PDF
G. A. Duncan
Vol 23, No 2 (2002), 333-342
(07 August 2002)
Downloads: 4893

Original Research   
Perspektiewe vanuit die psigologie en sosiale wetenskappe vir kerklike bediening aan die adolessent. ‘n Ondersoek na die ontwikkeling van die adolessent
 |  PDF
J. A. Erasmus, B. J. de Klerk
Vol 23, No 2 (2002), 343-352
(07 August 2002)
Downloads: 3495

Original Research   
The Division of Israel’s Monarchy and the Political Situation of Lesotho
 |  PDF
S. Fischer
Vol 23, No 2 (2002), 353-366
(07 August 2002)
Downloads: 3962

Original Research   
Hans-Georg Gadamer en die Ou Testament
 |  PDF
J. H. le Roux
Vol 23, No 2 (2002), 383-392
(07 August 2002)
Downloads: 857

Original Research   
The Spirit of Bandung and the struggle for freedom in South Africa
 |  PDF
M. Masango
Vol 23, No 2 (2002), 408-417
(07 August 2002)
Downloads: 1172

Original Research   
Intertextuality and Biblical Studies: A Review
 |  PDF
S. Moyise
Vol 23, No 2 (2002), 418-431
(07 August 2002)
Downloads: 7102

Original Research   
Spiritualiteit te midde van ‘n kultuur van voorspoed. ‘n Fokus op die Ooste van Pretoria
 |  PDF
J. Müller, W. de Koker
Vol 23, No 2 (2002), 432-451
(07 August 2002)
Downloads: 1166

Original Research   
Die Hellenisties-Romeinse wêreld en die ontstaan van apokaliptiek en gnostisisme
 |  PDF
M. Nel
Vol 23, No 2 (2002), 452-467
(07 August 2002)
Downloads: 1090

Original Research   
Die wit kerk en swart nood: Is daar nog sout in die soutpot oor? Opmerkings oor die betrokkenheid van die wit kerk by die MIV/Vigs pandemie in Suid-Afrika
 |  PDF
L. G. Schoeman, P. Verster, J. J. Kritzinger
Vol 23, No 2 (2002), 468-480
(07 August 2002)
Downloads: 790

Original Research   
‘n Johannese Ekklesiologie?
 |  PDF
S. T. Potgieter
Vol 23, No 2 (2002), 502-515
(07 August 2002)
Downloads: 1085

Original Research   
Oor roeping en arbeid in Protestantse etiek
 |  PDF
D. J. Smit
Vol 23, No 2 (2002), 481-501
(07 August 2002)
Downloads: 947

Original Research   
Die 'evangelie' van Paulus
 |  PDF
A. G. van Aarde
Vol 23, No 2 (2002), 516-532
(07 August 2002)
Downloads: 1757

Original Research   
The soteriological meaning of Jesus’ death in Luke-Acts. A survey of possibilities
 |  PDF
H. C. van Zyl
Vol 23, No 2 (2002), 533-557
(07 August 2002)
Downloads: 2400

Original Research   
Die betekenis en funksie van die himnes in Openbaring 12-22
 |  PDF
F. V. Viljoen
Vol 23, No 2 (2002), 558-574
(07 August 2002)
Downloads: 1184

Original Research   
A hermeneutical-homiletic reading of Psalm 37 with reference to H J C Pieterse's homiletics
 |  PDF
C. J. A. Vos
Vol 23, No 2 (2002), 575-585
(07 August 2002)
Downloads: 1127


ISSN: 1609-9982 (print) | ISSN: 2074-7705 (online)

Connect on: Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn and YouTube

Subscribe to our newsletter

All articles published in this journal are licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license, unless otherwise stated.

Website design & content: ©2017 AOSIS (Pty) Ltd. All rights reserved. No unauthorised duplication allowed.

AOSIS Publishing | Empowering Africa through access to knowledge
Postnet Suite #110, Private Bag X19, Durbanville, South Africa, 7551
Tel: 086 1000 381 
Tel: +27 21 975 2602 
Fax: 086 5004 974

publishing(AT)aosis.co.za replace (AT) with @

Please read the privacy statement.