Search this journal:     Advanced search

Table of Contents

Original Research   
De Gepredikte Jezus – De Prediking aangaande Jezus Christus tussen Theologie en Historie
 |  PDF
R. Bos
Vol 23, No 2 (2002), 274-290
(07 August 2002)
Downloads: 711

Original Research   
Karl Heim se verstaan van ruimte in die debat tussen die teologie en natuurwetenskap
 |  PDF
J. Buitendag
Vol 23, No 2 (2002), 291-304
(07 August 2002)
Downloads: 716

Original Research   
Jesaja 36-39 - Sinkroniese en diakroniese lees van ’n teks
 |  PDF
J. H. le Roux, S. I. Cronjé
Vol 23, No 2 (2002), 305-318
(07 August 2002)
Downloads: 698

Original Research   
‘n Kerk wat getuig is ‘n kerk wat leef (1) ‘n Bybels-teologiese perspektief op die missionêre karakter van die kerk
 |  PDF
D. J. Dreyer
Vol 23, No 2 (2002), 319-333
(07 August 2002)
Downloads: 806

Original Research   
A Place in the Sun?: The role of the Church in moral renewal and social transformation
 |  PDF
G. A. Duncan
Vol 23, No 2 (2002), 333-342
(07 August 2002)
Downloads: 3344

Original Research   
Perspektiewe vanuit die psigologie en sosiale wetenskappe vir kerklike bediening aan die adolessent. ‘n Ondersoek na die ontwikkeling van die adolessent
 |  PDF
J. A. Erasmus, B. J. de Klerk
Vol 23, No 2 (2002), 343-352
(07 August 2002)
Downloads: 2455

Original Research   
The Division of Israel’s Monarchy and the Political Situation of Lesotho
 |  PDF
S. Fischer
Vol 23, No 2 (2002), 353-366
(07 August 2002)
Downloads: 3010

Original Research   
Hans-Georg Gadamer en die Ou Testament
 |  PDF
J. H. le Roux
Vol 23, No 2 (2002), 383-392
(07 August 2002)
Downloads: 613

Original Research   
The Spirit of Bandung and the struggle for freedom in South Africa
 |  PDF
M. Masango
Vol 23, No 2 (2002), 408-417
(07 August 2002)
Downloads: 953

Original Research   
Intertextuality and Biblical Studies: A Review
 |  PDF
S. Moyise
Vol 23, No 2 (2002), 418-431
(07 August 2002)
Downloads: 5996

Original Research   
Spiritualiteit te midde van ‘n kultuur van voorspoed. ‘n Fokus op die Ooste van Pretoria
 |  PDF
J. Müller, W. de Koker
Vol 23, No 2 (2002), 432-451
(07 August 2002)
Downloads: 861

Original Research   
Die Hellenisties-Romeinse wêreld en die ontstaan van apokaliptiek en gnostisisme
 |  PDF
M. Nel
Vol 23, No 2 (2002), 452-467
(07 August 2002)
Downloads: 779

Original Research   
Die wit kerk en swart nood: Is daar nog sout in die soutpot oor? Opmerkings oor die betrokkenheid van die wit kerk by die MIV/Vigs pandemie in Suid-Afrika
 |  PDF
L. G. Schoeman, P. Verster, J. J. Kritzinger
Vol 23, No 2 (2002), 468-480
(07 August 2002)
Downloads: 611

Original Research   
‘n Johannese Ekklesiologie?
 |  PDF
S. T. Potgieter
Vol 23, No 2 (2002), 502-515
(07 August 2002)
Downloads: 860

Original Research   
Oor roeping en arbeid in Protestantse etiek
 |  PDF
D. J. Smit
Vol 23, No 2 (2002), 481-501
(07 August 2002)
Downloads: 750

Original Research   
Die 'evangelie' van Paulus
 |  PDF
A. G. van Aarde
Vol 23, No 2 (2002), 516-532
(07 August 2002)
Downloads: 1363

Original Research   
The soteriological meaning of Jesus’ death in Luke-Acts. A survey of possibilities
 |  PDF
H. C. van Zyl
Vol 23, No 2 (2002), 533-557
(07 August 2002)
Downloads: 1876

Original Research   
Die betekenis en funksie van die himnes in Openbaring 12-22
 |  PDF
F. V. Viljoen
Vol 23, No 2 (2002), 558-574
(07 August 2002)
Downloads: 922

Original Research   
A hermeneutical-homiletic reading of Psalm 37 with reference to H J C Pieterse's homiletics
 |  PDF
C. J. A. Vos
Vol 23, No 2 (2002), 575-585
(07 August 2002)
Downloads: 890


ISSN: 1609-9982 (print) | ISSN: 2074-7705 (online)

Connect on: Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn and YouTube

Subscribe to our newsletter

All articles published in this journal are licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license.

©2016 AOSIS (Pty) Ltd. All rights reserved. No unauthorised duplication allowed.

AOSIS Publishing | Empowering Africa through access to knowledge
Postnet Suite #110, Private Bag X19, Durbanville, South Africa, 7551
Tel: 086 1000 381 
Tel: +27 21 975 2602 
Fax: 086 5004 974

publishing(AT)aosis.co.za replace (AT) with @

Please read the privacy statement.