Search this journal:     Advanced search

Table of Contents

Editorial   
Redaksioneel
 |  PDF
Editorial Office
Skrif en Kerk: Vol 4, No 1 (1983), 2
(09 September 1983)
Downloads: 687

Original Research   
’n Kongres oor Arbeid en Industrie 1984. ’n Verantwoording en bekendstelling
 |  PDF
G. W. H. Boshoff
Skrif en Kerk: Vol 4, No 1 (1983), 3-20
(09 September 1983)
Downloads: 1292

Original Research   
Gedragswetenskaplike dimensies in die Praktiese Teologie: 'n bedryfsielkundige perspektief
 |  PDF
J. J. L. Coetzee
Skrif en Kerk: Vol 4, No 1 (1983), 21-29
(09 September 1983)
Downloads: 1392

Original Research   
Riglyne uit die verlede vir die sendingwerk van die toekoms
 |  PDF
J. M. Cronjé
Skrif en Kerk: Vol 4, No 1 (1983), 30-40
(09 September 1983)
Downloads: 1924

Original Research   
Het geheim van de Messias bij Josephus
 |  PDF
T. Middendorp
Skrif en Kerk: Vol 4, No 1 (1983), 41-58
(09 September 1983)
Downloads: 1781

Original Research   
Die roeping en identiteit van die evangeliedienaar
 |  PDF
A. J. Smuts
Skrif en Kerk: Vol 4, No 1 (1983), 59-68
(09 September 1983)
Downloads: 1431

Original Research   
Die B.D.-graadkursus aan U.P. en die keuse tussen teologiese- of predikantsopleiding – 'n blik vanuit die Ned. Herv. Kerk
 |  PDF
P. J. van der Merwe
Skrif en Kerk: Vol 4, No 1 (1983), 69-74
(09 September 1983)
Downloads: 1244

Book Review   
A collection of Book Reviews for Volume 4, Number 1
 |  PDF
Editorial Office
Skrif en Kerk: Vol 4, No 1 (1983), 75-81
(09 September 1983)
Downloads: 819


ISSN: 1609-9982 (print) | ISSN: 2074-7705 (online)

Connect on: Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn and YouTube

Subscribe to our newsletter

All articles published in this journal are licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license, unless otherwise stated.

Website design & content: ©2017 AOSIS (Pty) Ltd. All rights reserved. No unauthorised duplication allowed.

AOSIS Publishing | Empowering Africa through access to knowledge
Postnet Suite #110, Private Bag X19, Durbanville, South Africa, 7551
Tel: 086 1000 381 
Tel: +27 21 975 2602 
Fax: 086 5004 974

publishing(AT)aosis.co.za replace (AT) with @

Please read the privacy statement.