Search this journal:     Advanced search

Table of Contents

Original Research   
Die besondere betekenis van die Psalms in die Christelike Kerk
 |  PDF
A. C. Barnard
Skrif en Kerk: Vol 21, No 2 (2000), 214-227
(09 September 2000)
Downloads: 3175

Original Research   
Nie goedgelowig nie, maar gelowig en goed: oor die uitdaging van beter morele vorming in en deur gemeentes
 |  PDF
C. Burger
Skrif en Kerk: Vol 21, No 2 (2000), 228-242
(09 September 2000)
Downloads: 1168

Original Research   
’n Ellips skeppingsgebeure in die Evangelieverhaal volgens Johannes
 |  PDF
J. A. du Rand
Skrif en Kerk: Vol 21, No 2 (2000), 243-259
(09 September 2000)
Downloads: 1194

Original Research   
Het publieke karakter van de kerk
 |  PDF
G. Heitink
Skrif en Kerk: Vol 21, No 2 (2000), 260-276
(09 September 2000)
Downloads: 989

Original Research   
Stromab - Gedanken zur Hermeneutik biblischer Texte im Kontext der neueren angelsächsischen Diskussion
 |  PDF
J. A. Loader
Skrif en Kerk: Vol 21, No 2 (2000), 277-300
(09 September 2000)
Downloads: 1702

Original Research   
Reparasie, die onbetaalde rekening van die Waarheids- en Versoeningsproses
 |  PDF
P. G. J. Meiring
Skrif en Kerk: Vol 21, No 2 (2000), 301-315
(09 September 2000)
Downloads: 1885

Original Research   
‘Telling a past, dreaming a future’ (Walter Brueggemann) - Die essensie van die narratiewe pastoraat
 |  PDF
J. C. Müller, J. Laas
Skrif en Kerk: Vol 21, No 2 (2000), 316-325
(09 September 2000)
Downloads: 1245

Original Research   
Die boek Prediker: Alles is nie sinloos nie!
 |  PDF
J. J. Steyn
Skrif en Kerk: Vol 21, No 2 (2000), 326-334
(09 September 2000)
Downloads: 1993

Original Research   
‘n Prakties-teologiese model vir die verhouding Ou Testament/Nuwe Testament
 |  PDF
W. G. Thirion
Skrif en Kerk: Vol 21, No 2 (2000), 335-352
(09 September 2000)
Downloads: 1129

Original Research   
Paulus se retoriese strategic in Galasiërs 2:11-21
 |  PDF
D. F. Tolmie
Skrif en Kerk: Vol 21, No 2 (2000), 353-370
(09 September 2000)
Downloads: 1230

Original Research   
Die Barmhartigheidsbediening van die NG Kerk van Natal - afhanklik en eksklusief?
 |  PDF
R. B. van Aarde
Skrif en Kerk: Vol 21, No 2 (2000), 371-386
(09 September 2000)
Downloads: 1089

Original Research   
Metaforiese elemente in die forensiese taalgebruik van die Johannesevangelie
 |  PDF
J. G. van der Watt, L. Voges
Skrif en Kerk: Vol 21, No 2 (2000), 387-405
(09 September 2000)
Downloads: 1040

Original Research   
Cheating at the market place - impressions from Micah 6:9-16
 |  PDF
W. J. Wessels
Skrif en Kerk: Vol 21, No 2 (2000), 406-415
(09 September 2000)
Downloads: 1074

Original Research   
Theological education in an ecumenical context: Principles and procedures of the Pretoria model
 |  PDF
C. J. Wethmar
Skrif en Kerk: Vol 21, No 2 (2000), 416-428
(09 September 2000)
Downloads: 1215

Original Research   
Teologiekroniek - Teologie en Konteks: ‘n Nederlandse diskussie
 |  PDF
C. J. Wethmar
Skrif en Kerk: Vol 21, No 2 (2000), 429-447
(09 September 2000)
Downloads: 841

Book Review   
A collection of Book Reviews for Volume 21, Number 2
 |  PDF
Editorial Office
Skrif en Kerk: Vol 21, No 2 (2000), 448-465
(09 September 2000)
Downloads: 1010


ISSN: 1609-9982 (print) | ISSN: 2074-7705 (online)

Connect on: Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn and YouTube

Subscribe to our newsletter

All articles published in this journal are licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license, unless otherwise stated.

Website design & content: ©2016 AOSIS (Pty) Ltd. All rights reserved. No unauthorised duplication allowed.

AOSIS Publishing | Empowering Africa through access to knowledge
Postnet Suite #110, Private Bag X19, Durbanville, South Africa, 7551
Tel: 086 1000 381 
Tel: +27 21 975 2602 
Fax: 086 5004 974

publishing(AT)aosis.co.za replace (AT) with @

Please read the privacy statement.