Search this journal:     Advanced search

Table of Contents

Original Research   
‘Wat sal hierdie kindjie eendag word?’ Kindwees in die wêreld van Jesus (Deel 2)
 |  PDF
P. J. J. Botha
Skrif en Kerk: Vol 21, No 1 (2000), 1-18
(06 August 2000)
Downloads: 1673

Original Research   
Nagmaal aan gelowiges - Ouderdom maak nie saak nie. En alkohol?
 |  PDF
J. Buitendag
Skrif en Kerk: Vol 21, No 1 (2000), 19-32
(06 August 2000)
Downloads: 1872

Original Research   
Suid-Afrika in die jaar 2000: Watter morele leiding kan die NG Kerk gee?
 |  PDF
D. E. de Villiers
Skrif en Kerk: Vol 21, No 1 (2000), 33-47
(06 August 2000)
Downloads: 1138

Original Research   
Die Pendulum-effek tussen ortodoksie en vernuwing in die Suid-Afrikaanse Kerkgeskiedenis met spesiale verwysing na die tydperk 1850 tot 1950
 |  PDF
C. K. Fourie
Skrif en Kerk: Vol 21, No 1 (2000), 48-65
(06 August 2000)
Downloads: 1388

Original Research   
Patronatus as dominante sosiale sisteem in die Romeinse wêreld gedurende die Nuwe-Testamentiese era
 |  PDF
S. J. Joubert
Skrif en Kerk: Vol 21, No 1 (2000), 66-78
(06 August 2000)
Downloads: 1375

Original Research   
The spirit world awareness in the New Testament - A missiological challenge
 |  PDF
A. Khathide
Skrif en Kerk: Vol 21, No 1 (2000), 79-92
(06 August 2000)
Downloads: 1706

Original Research   
Mission in the new South Africa. Need for a renewed enquiry
 |  PDF
J. J. Kritzinger
Skrif en Kerk: Vol 21, No 1 (2000), 93-114
(06 August 2000)
Downloads: 1348

Original Research   
Psalm 40: Één of Twee Psalms?
 |  PDF
E. Naudé
Skrif en Kerk: Vol 21, No 1 (2000), 115-134
(06 August 2000)
Downloads: 1306

Original Research   
The protection believers can expect from God in the fulfilment of their mission
 |  PDF
D. J. van der Merwe
Skrif en Kerk: Vol 21, No 1 (2000), 135-155
(06 August 2000)
Downloads: 1735

Original Research   
Imagine substituting leptons and quarks for gods and spirits
 |  PDF
D. P. Veldsman
Skrif en Kerk: Vol 21, No 1 (2000), 156-171
(06 August 2000)
Downloads: 1187

Original Research   
Kerk en teologie in die jaar nul
 |  PDF
C. J. A. Vos
Skrif en Kerk: Vol 21, No 1 (2000), 172-193
(06 August 2000)
Downloads: 1292

Original Research   
Teologiekroniek - Totius se vertaling van die Psalms in die Bybel en sy beryming daavan
 |  PDF
T. T. Cloete
Skrif en Kerk: Vol 21, No 1 (2000), 194-200
(06 August 2000)
Downloads: 3065

Book Review   
A collection of Book Reviews for Volume 21, Number 1
 |  PDF
Editorial Office
Skrif en Kerk: Vol 21, No 1 (2000), 201-213
(06 August 2000)
Downloads: 909


ISSN: 1609-9982 (print) | ISSN: 2074-7705 (online)

Connect on: Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn and YouTube

Subscribe to our newsletter

All articles published in this journal are licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license, unless otherwise stated.

Website design & content: ©2018 AOSIS (Pty) Ltd. All rights reserved. No unauthorised duplication allowed.

AOSIS Publishing | Empowering Africa through access to knowledge
Postnet Suite #110, Private Bag X19, Durbanville, South Africa, 7551
Tel: 086 1000 381 
Tel: +27 21 975 2602 
Fax: 086 5004 974

publishing(AT)aosis.co.za replace (AT) with @

Please read the privacy statement.