Search this journal:     Advanced search

Table of Contents

Original Research   
‘Wat sal hierdie kindjie eendag word?’ Kindwees in die wêreld van Jesus (Deel 2)
 |  PDF
P. J. J. Botha
Skrif en Kerk: Vol 21, No 1 (2000), 1-18
(06 August 2000)
Downloads: 1121

Original Research   
Nagmaal aan gelowiges - Ouderdom maak nie saak nie. En alkohol?
 |  PDF
J. Buitendag
Skrif en Kerk: Vol 21, No 1 (2000), 19-32
(06 August 2000)
Downloads: 1175

Original Research   
Suid-Afrika in die jaar 2000: Watter morele leiding kan die NG Kerk gee?
 |  PDF
D. E. de Villiers
Skrif en Kerk: Vol 21, No 1 (2000), 33-47
(06 August 2000)
Downloads: 714

Original Research   
Die Pendulum-effek tussen ortodoksie en vernuwing in die Suid-Afrikaanse Kerkgeskiedenis met spesiale verwysing na die tydperk 1850 tot 1950
 |  PDF
C. K. Fourie
Skrif en Kerk: Vol 21, No 1 (2000), 48-65
(06 August 2000)
Downloads: 731

Original Research   
Patronatus as dominante sosiale sisteem in die Romeinse wêreld gedurende die Nuwe-Testamentiese era
 |  PDF
S. J. Joubert
Skrif en Kerk: Vol 21, No 1 (2000), 66-78
(06 August 2000)
Downloads: 807

Original Research   
The spirit world awareness in the New Testament - A missiological challenge
 |  PDF
A. Khathide
Skrif en Kerk: Vol 21, No 1 (2000), 79-92
(06 August 2000)
Downloads: 1153

Original Research   
Mission in the new South Africa. Need for a renewed enquiry
 |  PDF
J. J. Kritzinger
Skrif en Kerk: Vol 21, No 1 (2000), 93-114
(06 August 2000)
Downloads: 882

Original Research   
Psalm 40: Één of Twee Psalms?
 |  PDF
E. Naudé
Skrif en Kerk: Vol 21, No 1 (2000), 115-134
(06 August 2000)
Downloads: 834

Original Research   
The protection believers can expect from God in the fulfilment of their mission
 |  PDF
D. J. van der Merwe
Skrif en Kerk: Vol 21, No 1 (2000), 135-155
(06 August 2000)
Downloads: 1351

Original Research   
Imagine substituting leptons and quarks for gods and spirits
 |  PDF
D. P. Veldsman
Skrif en Kerk: Vol 21, No 1 (2000), 156-171
(06 August 2000)
Downloads: 798

Original Research   
Kerk en teologie in die jaar nul
 |  PDF
C. J. A. Vos
Skrif en Kerk: Vol 21, No 1 (2000), 172-193
(06 August 2000)
Downloads: 849

Original Research   
Teologiekroniek - Totius se vertaling van die Psalms in die Bybel en sy beryming daavan
 |  PDF
T. T. Cloete
Skrif en Kerk: Vol 21, No 1 (2000), 194-200
(06 August 2000)
Downloads: 1936

Book Review   
A collection of Book Reviews for Volume 21, Number 1
 |  PDF
Editorial Office
Skrif en Kerk: Vol 21, No 1 (2000), 201-213
(06 August 2000)
Downloads: 609


ISSN: 1609-9982 (print) | ISSN: 2074-7705 (online)

Connect on: Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn and YouTube

Subscribe to our newsletter

All articles published in this journal are licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license.

©2016 AOSIS (Pty) Ltd. All rights reserved. No unauthorised duplication allowed.

AOSIS Publishing | Empowering Africa through access to knowledge
Postnet Suite #110, Private Bag X19, Durbanville, South Africa, 7551
Tel: 086 1000 381 
Tel: +27 21 975 2602 
Fax: 086 5004 974

publishing(AT)aosis.co.za replace (AT) with @

Please read the privacy statement.