Search this journal:     Advanced search

Table of Contents

Original Research   
Jesaja 52:13-53:12: Voorspelling of trooswoord?
 |  PDF
G. M. Booy
Skrif en Kerk: Vol 17, No 1 (1996), 1-14
(02 August 1996)
Downloads: 956

Original Research   
Die Apologetiek van C. S. Lewis: ’n Gereformeerd-Teologiese besinning - Deel 2
 |  PDF
G. v W. Brand
Skrif en Kerk: Vol 17, No 1 (1996), 15-30
(02 August 1996)
Downloads: 585

Original Research   
Waarom verskil ons so oor wat die wil van God is? Opmerkings oor Christelike morele oordeelsvorming
 |  PDF
D. E. de Villiers, D. J. Smit
Skrif en Kerk: Vol 17, No 1 (1996), 31-47
(02 August 1996)
Downloads: 1350

Original Research   
Die eskatologiese betekenis van Sion as agtergrond tot die teologie van die boek Openbaring
 |  PDF
J. A. du Rand
Skrif en Kerk: Vol 17, No 1 (1996), 48-61
(02 August 1996)
Downloads: 2271

Original Research   
Die invloed van die evangeliese tradisie in die Engelssprekende kerke op onlangse kultuurbou in Suid-Afrika
 |  PDF
J. W. Hofmeyr
Skrif en Kerk: Vol 17, No 1 (1996), 62-75
(02 August 1996)
Downloads: 1028

Original Research   
The tradition-historical setting of Psalm 25: How wisdom motives contribute to its understanding
 |  PDF
D. J. Human
Skrif en Kerk: Vol 17, No 1 (1996), 76-88
(02 August 1996)
Downloads: 2198

Original Research   
Volksmoord in Rwanda: Missiologiese opmerkings
 |  PDF
J. J. Kritzinger
Skrif en Kerk: Vol 17, No 1 (1996), 89-105
(02 August 1996)
Downloads: 1351

Original Research   
’n Nota op die aanwending van 'tradisies' in die Suid-Afrikaanse struktuuranalitiese eksegese van die Ou Testament
 |  PDF
C. J. S. Lombaard
Skrif en Kerk: Vol 17, No 1 (1996), 106-113
(02 August 1996)
Downloads: 758

Original Research   
Metaphoric theology and God images in a hermeneutics for pastoral care and counselling
 |  PDF
D. J. Louw
Skrif en Kerk: Vol 17, No 1 (1996), 114-142
(02 August 1996)
Downloads: 2762

Original Research   
Herformulering as pastoraal-terapeutiese konsep
 |  PDF
J. C. Müller, E. Scholtz
Skrif en Kerk: Vol 17, No 1 (1996), 143-159
(02 August 1996)
Downloads: 943

Original Research   
Law and theology in the Covenant Code
 |  PDF
M. J. Oosthuizen
Skrif en Kerk: Vol 17, No 1 (1996), 160-190
(02 August 1996)
Downloads: 1593

Original Research   
Sentrale temas in die prediking van Desmond Tutu
 |  PDF
H. J. C. Pieterse
Skrif en Kerk: Vol 17, No 1 (1996), 191-201
(02 August 1996)
Downloads: 1025

Original Research   
Those pietistic missionaries: a time to reconsider?
 |  PDF
W. A. Saayman
Skrif en Kerk: Vol 17, No 1 (1996), 202-214
(02 August 1996)
Downloads: 1407

Original Research   
Teenswoordige heil, verbond en sending
 |  PDF
P. Verster
Skrif en Kerk: Vol 17, No 1 (1996), 215-236
(02 August 1996)
Downloads: 644

Original Research   
The Proverbial Fool: The Book of Proverbs and ‘Biblical’ Counseling
 |  PDF
R. R. Wyse
Skrif en Kerk: Vol 17, No 1 (1996), 237-255
(02 August 1996)
Downloads: 2386

Book Review   
A collection of Book Reviews for Volume 17, Number 1
 |  PDF
Editorial Office
Skrif en Kerk: Vol 17, No 1 (1996), 256-270
(02 August 1996)
Downloads: 1163


ISSN: 1609-9982 (print) | ISSN: 2074-7705 (online)

Connect on: Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn and YouTube

Subscribe to our newsletter

All articles published in this journal are licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license.

©2016 AOSIS (Pty) Ltd. All rights reserved. No unauthorised duplication allowed.

AOSIS Publishing | Empowering Africa through access to knowledge
Postnet Suite #110, Private Bag X19, Durbanville, South Africa, 7551
Tel: 086 1000 381 
Tel: +27 21 975 2602 
Fax: 086 5004 974

publishing(AT)aosis.co.za replace (AT) with @

Please read the privacy statement.