Search this journal:     Advanced search

Table of Contents

Original Research   
Jesaja 52:13-53:12: Voorspelling of trooswoord?
 |  PDF
G. M. Booy
Skrif en Kerk: Vol 17, No 1 (1996), 1-14
(02 August 1996)
Downloads: 1244

Original Research   
Die Apologetiek van C. S. Lewis: ’n Gereformeerd-Teologiese besinning - Deel 2
 |  PDF
G. v W. Brand
Skrif en Kerk: Vol 17, No 1 (1996), 15-30
(02 August 1996)
Downloads: 774

Original Research   
Waarom verskil ons so oor wat die wil van God is? Opmerkings oor Christelike morele oordeelsvorming
 |  PDF
D. E. de Villiers, D. J. Smit
Skrif en Kerk: Vol 17, No 1 (1996), 31-47
(02 August 1996)
Downloads: 1752

Original Research   
Die eskatologiese betekenis van Sion as agtergrond tot die teologie van die boek Openbaring
 |  PDF
J. A. du Rand
Skrif en Kerk: Vol 17, No 1 (1996), 48-61
(02 August 1996)
Downloads: 2986

Original Research   
Die invloed van die evangeliese tradisie in die Engelssprekende kerke op onlangse kultuurbou in Suid-Afrika
 |  PDF
J. W. Hofmeyr
Skrif en Kerk: Vol 17, No 1 (1996), 62-75
(02 August 1996)
Downloads: 1338

Original Research   
The tradition-historical setting of Psalm 25: How wisdom motives contribute to its understanding
 |  PDF
D. J. Human
Skrif en Kerk: Vol 17, No 1 (1996), 76-88
(02 August 1996)
Downloads: 2671

Original Research   
Volksmoord in Rwanda: Missiologiese opmerkings
 |  PDF
J. J. Kritzinger
Skrif en Kerk: Vol 17, No 1 (1996), 89-105
(02 August 1996)
Downloads: 1729

Original Research   
’n Nota op die aanwending van 'tradisies' in die Suid-Afrikaanse struktuuranalitiese eksegese van die Ou Testament
 |  PDF
C. J. S. Lombaard
Skrif en Kerk: Vol 17, No 1 (1996), 106-113
(02 August 1996)
Downloads: 1108

Original Research   
Metaphoric theology and God images in a hermeneutics for pastoral care and counselling
 |  PDF
D. J. Louw
Skrif en Kerk: Vol 17, No 1 (1996), 114-142
(02 August 1996)
Downloads: 3348

Original Research   
Herformulering as pastoraal-terapeutiese konsep
 |  PDF
J. C. Müller, E. Scholtz
Skrif en Kerk: Vol 17, No 1 (1996), 143-159
(02 August 1996)
Downloads: 1254

Original Research   
Law and theology in the Covenant Code
 |  PDF
M. J. Oosthuizen
Skrif en Kerk: Vol 17, No 1 (1996), 160-190
(02 August 1996)
Downloads: 1983

Original Research   
Sentrale temas in die prediking van Desmond Tutu
 |  PDF
H. J. C. Pieterse
Skrif en Kerk: Vol 17, No 1 (1996), 191-201
(02 August 1996)
Downloads: 1567

Original Research   
Those pietistic missionaries: a time to reconsider?
 |  PDF
W. A. Saayman
Skrif en Kerk: Vol 17, No 1 (1996), 202-214
(02 August 1996)
Downloads: 1717

Original Research   
Teenswoordige heil, verbond en sending
 |  PDF
P. Verster
Skrif en Kerk: Vol 17, No 1 (1996), 215-236
(02 August 1996)
Downloads: 886

Original Research   
The Proverbial Fool: The Book of Proverbs and ‘Biblical’ Counseling
 |  PDF
R. R. Wyse
Skrif en Kerk: Vol 17, No 1 (1996), 237-255
(02 August 1996)
Downloads: 2757

Book Review   
A collection of Book Reviews for Volume 17, Number 1
 |  PDF
Editorial Office
Skrif en Kerk: Vol 17, No 1 (1996), 256-270
(02 August 1996)
Downloads: 1398


ISSN: 1609-9982 (print) | ISSN: 2074-7705 (online)

Connect on: Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn and YouTube

Subscribe to our newsletter

All articles published in this journal are licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license, unless otherwise stated.

Website design & content: ©2017 AOSIS (Pty) Ltd. All rights reserved. No unauthorised duplication allowed.

AOSIS Publishing | Empowering Africa through access to knowledge
Postnet Suite #110, Private Bag X19, Durbanville, South Africa, 7551
Tel: 086 1000 381 
Tel: +27 21 975 2602 
Fax: 086 5004 974

publishing(AT)aosis.co.za replace (AT) with @

Please read the privacy statement.