Search this journal:     Advanced search

Table of Contents

Original Research   
Jesaja 52:13-53:12: Voorspelling of trooswoord?
 |  PDF
G. M. Booy
Skrif en Kerk: Vol 17, No 1 (1996), 1-14
(02 August 1996)
Downloads: 1457

Original Research   
Die Apologetiek van C. S. Lewis: ’n Gereformeerd-Teologiese besinning - Deel 2
 |  PDF
G. v W. Brand
Skrif en Kerk: Vol 17, No 1 (1996), 15-30
(02 August 1996)
Downloads: 841

Original Research   
Waarom verskil ons so oor wat die wil van God is? Opmerkings oor Christelike morele oordeelsvorming
 |  PDF
D. E. de Villiers, D. J. Smit
Skrif en Kerk: Vol 17, No 1 (1996), 31-47
(02 August 1996)
Downloads: 2108

Original Research   
Die eskatologiese betekenis van Sion as agtergrond tot die teologie van die boek Openbaring
 |  PDF
J. A. du Rand
Skrif en Kerk: Vol 17, No 1 (1996), 48-61
(02 August 1996)
Downloads: 3441

Original Research   
Die invloed van die evangeliese tradisie in die Engelssprekende kerke op onlangse kultuurbou in Suid-Afrika
 |  PDF
J. W. Hofmeyr
Skrif en Kerk: Vol 17, No 1 (1996), 62-75
(02 August 1996)
Downloads: 1636

Original Research   
The tradition-historical setting of Psalm 25: How wisdom motives contribute to its understanding
 |  PDF
D. J. Human
Skrif en Kerk: Vol 17, No 1 (1996), 76-88
(02 August 1996)
Downloads: 3085

Original Research   
Volksmoord in Rwanda: Missiologiese opmerkings
 |  PDF
J. J. Kritzinger
Skrif en Kerk: Vol 17, No 1 (1996), 89-105
(02 August 1996)
Downloads: 2047

Original Research   
’n Nota op die aanwending van 'tradisies' in die Suid-Afrikaanse struktuuranalitiese eksegese van die Ou Testament
 |  PDF
C. J. S. Lombaard
Skrif en Kerk: Vol 17, No 1 (1996), 106-113
(02 August 1996)
Downloads: 1364

Original Research   
Metaphoric theology and God images in a hermeneutics for pastoral care and counselling
 |  PDF
D. J. Louw
Skrif en Kerk: Vol 17, No 1 (1996), 114-142
(02 August 1996)
Downloads: 3956

Original Research   
Herformulering as pastoraal-terapeutiese konsep
 |  PDF
J. C. Müller, E. Scholtz
Skrif en Kerk: Vol 17, No 1 (1996), 143-159
(02 August 1996)
Downloads: 1505

Original Research   
Law and theology in the Covenant Code
 |  PDF
M. J. Oosthuizen
Skrif en Kerk: Vol 17, No 1 (1996), 160-190
(02 August 1996)
Downloads: 2423

Original Research   
Sentrale temas in die prediking van Desmond Tutu
 |  PDF
H. J. C. Pieterse
Skrif en Kerk: Vol 17, No 1 (1996), 191-201
(02 August 1996)
Downloads: 1805

Original Research   
Those pietistic missionaries: a time to reconsider?
 |  PDF
W. A. Saayman
Skrif en Kerk: Vol 17, No 1 (1996), 202-214
(02 August 1996)
Downloads: 2111

Original Research   
Teenswoordige heil, verbond en sending
 |  PDF
P. Verster
Skrif en Kerk: Vol 17, No 1 (1996), 215-236
(02 August 1996)
Downloads: 1056

Original Research   
The Proverbial Fool: The Book of Proverbs and ‘Biblical’ Counseling
 |  PDF
R. R. Wyse
Skrif en Kerk: Vol 17, No 1 (1996), 237-255
(02 August 1996)
Downloads: 3232

Book Review   
A collection of Book Reviews for Volume 17, Number 1
 |  PDF
Editorial Office
Skrif en Kerk: Vol 17, No 1 (1996), 256-270
(02 August 1996)
Downloads: 1593


ISSN: 1609-9982 (print) | ISSN: 2074-7705 (online)

Connect on: Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn and YouTube

Subscribe to our newsletter

All articles published in this journal are licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license, unless otherwise stated.

Website design & content: ©2018 AOSIS (Pty) Ltd. All rights reserved. No unauthorised duplication allowed.

AOSIS Publishing | Empowering Africa through access to knowledge
Postnet Suite #110, Private Bag X19, Durbanville, South Africa, 7551
Tel: 086 1000 381 
Tel: +27 21 975 2602 
Fax: 086 5004 974

publishing(AT)aosis.co.za replace (AT) with @

Please read the privacy statement.