Search this journal:     Advanced search

Table of Contents

Original Research   
Die begrip ‘Calvinisme’ in die Afrikaanse geskiedskrywing. ’n Oorsigtelike tipering
 |  PDF
R. M. Britz
Skrif en Kerk: Vol 15, No 2 (1994), 196-218
(19 July 1994)
Downloads: 1548

Original Research   
The Beloved Disciple
 |  PDF
U. Busse
Skrif en Kerk: Vol 15, No 2 (1994), 219-227
(19 July 1994)
Downloads: 941

Original Research   
Hoe Christene in Suid-Afrika by mekaar verby praat. Oor vier morele spreekwyses in die Suid-Afrikaanse kerklike konteks
 |  PDF
D. E. de Villiers, D. J. Smit
Skrif en Kerk: Vol 15, No 2 (1994), 228-247
(19 July 1994)
Downloads: 1081

Original Research   
Empowerment: A Theological Perspective
 |  PDF
C. R. Dickson
Skrif en Kerk: Vol 15, No 2 (1994), 248-263
(19 July 1994)
Downloads: 1279

Original Research   
Liggaamstaal in gebed: ’n Nuwe-Testamentiese perspektief
 |  PDF
A. B. du Toit
Skrif en Kerk: Vol 15, No 2 (1994), 264-279
(19 July 1994)
Downloads: 1298

Original Research   
Die begrip ’berit’ in ’n aantal klaagpsalms: ’n Perspektief
 |  PDF
D. J. Human
Skrif en Kerk: Vol 15, No 2 (1994), 280-293
(19 July 1994)
Downloads: 688

Original Research   
Eskatologie in die boek Sefanja
 |  PDF
J. D. Kirkpatrick
Skrif en Kerk: Vol 15, No 2 (1994), 294-310
(19 July 1994)
Downloads: 821

Original Research   
Nogeens: Sending en Evangelisasie. Onderlinge verhouding, draagwydte en strukturering
 |  PDF
J. J. Kritzinger
Skrif en Kerk: Vol 15, No 2 (1994), 311-323
(19 July 1994)
Downloads: 938

Original Research   
Die profete in huidige Ou-Testamentiese navorsing: tendense en vooruitsigte
 |  PDF
P. A. Kruger
Skrif en Kerk: Vol 15, No 2 (1994), 324-344
(19 July 1994)
Downloads: 935

Original Research   
An eco-hermeneutical perspective on inter-cultural counselling
 |  PDF
J. C. Muller
Skrif en Kerk: Vol 15, No 2 (1994), 345-357
(19 July 1994)
Downloads: 881

Original Research   
Die rol van Ou Testament Teologie in die prediking
 |  PDF
G. T. M. Prinsloo
Skrif en Kerk: Vol 15, No 2 (1994), 358-376
(19 July 1994)
Downloads: 933

Original Research   
Ou Testament Teologie en/of 'Religionsgeschichte'?
 |  PDF
W. S. Prinsloo
Skrif en Kerk: Vol 15, No 2 (1994), 377-382
(19 July 1994)
Downloads: 548

Original Research   
’n Interpretasie van die beeld van die brander in Jakobus 1:6
 |  PDF
H. F. Stander
Skrif en Kerk: Vol 15, No 2 (1994), 383-390
(19 July 1994)
Downloads: 1012

Original Research   
Die weg van die Here in die woestyn oftewel God se grootpad in die wildernis: Oor A Story of two Ways
 |  PDF
J. A. Loader
Skrif en Kerk: Vol 15, No 2 (1994), 391-413
(19 July 1994)
Downloads: 1025

Book Review   
A collection of Book Reviews for Volume 15, Number 2
 |  PDF
Editorial Office
Skrif en Kerk: Vol 15, No 2 (1994), 414-420
(19 July 1994)
Downloads: 523


ISSN: 1609-9982 (print) | ISSN: 2074-7705 (online)

Connect on: Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn and YouTube

Subscribe to our newsletter

All articles published in this journal are licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license.

©2016 AOSIS (Pty) Ltd. All rights reserved. No unauthorised duplication allowed.

AOSIS Publishing | Empowering Africa through access to knowledge
Postnet Suite #110, Private Bag X19, Durbanville, South Africa, 7551
Tel: 086 1000 381 
Tel: +27 21 975 2602 
Fax: 086 5004 974

publishing(AT)aosis.co.za replace (AT) with @

Please read the privacy statement.