Search this journal:     Advanced search

Table of Contents

Original Research   
Cartographers, canons and cuckoos - historiography of the study of the Old Testament
 |  PDF
H. L. Bosman
Skrif en Kerk: Vol 14, No 2 (1993), 134-145
(19 July 1993)
Downloads: 1911

Original Research   
’n Retoriese benadering tot die Nuwe Testament
 |  PDF
H. J. B. Brink
Skrif en Kerk: Vol 14, No 2 (1993), 146-162
(19 July 1993)
Downloads: 1116

Original Research   
The church in Africa and the struggle for an African identity
 |  PDF
D. Crafford
Skrif en Kerk: Vol 14, No 2 (1993), 163-175
(19 July 1993)
Downloads: 4639

Original Research   
Dwergmuishondjies en die betekenis van Golgota? Enkele teologiese en ekologiese perspektiewe
 |  PDF
J. A. du Rand
Skrif en Kerk: Vol 14, No 2 (1993), 176-186
(19 July 1993)
Downloads: 1038

Original Research   
Simposium tussen Nederlandse en Suid-Afrikaanse Nuwe-Testamentici: verslag en kritiese evaluering
 |  PDF
A. B. du Toit
Skrif en Kerk: Vol 14, No 2 (1993), 187-194
(19 July 1993)
Downloads: 940

Original Research   
Enkele onlangse ontwikkelinge op die terrein van die Kerkgeskiedenis elders ter węreld
 |  PDF
J. W. Hofmeyr
Skrif en Kerk: Vol 14, No 2 (1993), 195-202
(19 July 1993)
Downloads: 1074

Original Research   
Die struktuur en tradisiesamestelling van Psalm 74
 |  PDF
D. J. Human
Skrif en Kerk: Vol 14, No 2 (1993), 203-221
(19 July 1993)
Downloads: 1080

Original Research   
Jesus van Nasaret se bevrydende visie vir ’n geweldadige samelewing
 |  PDF
S. J. Joubert
Skrif en Kerk: Vol 14, No 2 (1993), 222-235
(19 July 1993)
Downloads: 1162

Original Research   
Verbond en sosiale prediking - Sosiale aspekte in die teologie van Deuteronomium
 |  PDF
M. H. O. Kloppers
Skrif en Kerk: Vol 14, No 2 (1993), 236-248
(19 July 1993)
Downloads: 1018

Original Research   
The implications of E Schillebeeckx’s theology of liberation for anthropology and creation
 |  PDF
D. J. Malan
Skrif en Kerk: Vol 14, No 2 (1993), 249-262
(19 July 1993)
Downloads: 3108

Original Research   
Poverty - The road ahead. A theological perspective
 |  PDF
P. G. J. Meiring
Skrif en Kerk: Vol 14, No 2 (1993), 263-276
(19 July 1993)
Downloads: 1860

Original Research   
Die ontwikkeling van die leerstelling van Goddelike genesing in die Apostoliese Geloof Sending van Suid-Afrika: Enkele kerkhistoriese perspektiewe
 |  PDF
M. Nel
Skrif en Kerk: Vol 14, No 2 (1993), 277-291
(19 July 1993)
Downloads: 3191

Original Research   
The Sanctity of human life. A perspective from New Testament anthropology
 |  PDF
H C. van Zyl
Skrif en Kerk: Vol 14, No 2 (1993), 292-304
(19 July 1993)
Downloads: 2486

Original Research   
Dobbelary: Om van baie verloorders te maak en van min wenners?
 |  PDF
D. P. Veldsman
Skrif en Kerk: Vol 14, No 2 (1993), 305-314
(19 July 1993)
Downloads: 3658

Original Research   
Die Christologiese en Pneumatologiese grondslag van die homiletiek: Perspektiewe vanuit A. A. van Ruler se denke
 |  PDF
C. J. A. Vos
Skrif en Kerk: Vol 14, No 2 (1993), 314-326
(19 July 1993)
Downloads: 968

Book Review   
A collection of Book Reviews for Volume 14, Number 2
 |  PDF
Editorial Office
Skrif en Kerk: Vol 14, No 2 (1993), 327-344
(19 July 1993)
Downloads: 1127


ISSN: 1609-9982 (print) | ISSN: 2074-7705 (online)

Connect on: Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn and YouTube

Subscribe to our newsletter

All articles published in this journal are licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license, unless otherwise stated.

Website design & content: ©2018 AOSIS (Pty) Ltd. All rights reserved. No unauthorised duplication allowed.

AOSIS Publishing | Empowering Africa through access to knowledge
Postnet Suite #110, Private Bag X19, Durbanville, South Africa, 7551
Tel: 086 1000 381 
Tel: +27 21 975 2602 
Fax: 086 5004 974

publishing(AT)aosis.co.za replace (AT) with @

Please read the privacy statement.