Search this journal:     Advanced search

Table of Contents

Original Research   
Die debat rondom die Markaanse Christologie. Die laaste tien jaar
 |  PDF
C. Breytenbach
Skrif en Kerk: Vol 12, No 2 (1991), 135-172
(18 July 1991)
Downloads: 918

Original Research   
Enkele kritiese opmerkinge oor die kategetiese beoefening binne die Ned Geref Kerk
 |  PDF
H. S. Breytenbach
Skrif en Kerk: Vol 12, No 2 (1991), 173-193
(18 July 1991)
Downloads: 787

Original Research   
Die God wat skep en herskep - ekologie en menseverhoudinge in Kolossense
 |  PDF
I. J. du Plessis
Skrif en Kerk: Vol 12, No 2 (1991), 194-213
(18 July 1991)
Downloads: 1001

Original Research   
Analise van die opbou, argumentasiegang en pragmatiek van die Galatebrief: ’n meer gedetailleerde oorsig
 |  PDF
A. B. du Toit
Skrif en Kerk: Vol 12, No 2 (1991), 214-241
(18 July 1991)
Downloads: 1039

Original Research   
’n Beraad te midde van berade: Die historiese konteks van die Cottesloe-Kerkeberaad herbeoordeel
 |  PDF
J. W. Hofmeyr
Skrif en Kerk: Vol 12, No 2 (1991), 242-258
(18 July 1991)
Downloads: 2523

Original Research   
Die tekskritiek van die Nuwe Testament (1): Die huidige metodologiese situasie
 |  PDF
L. D. Jacobs
Skrif en Kerk: Vol 12, No 2 (1991), 259-275
(18 July 1991)
Downloads: 977

Original Research   
Oor paradigmas en progressie in die teologie
 |  PDF
J. H. le Roux
Skrif en Kerk: Vol 12, No 2 (1991), 276-291
(18 July 1991)
Downloads: 828

Original Research   
Sending en eenheid: ’n Perspektief vanuit die Ned Geref Kerk
 |  PDF
P. G. J. Meiring
Skrif en Kerk: Vol 12, No 2 (1991), 292-306
(18 July 1991)
Downloads: 692

Book Review   
A collection of Book Reviews for Volume 12, Number 2
 |  PDF
Editorial Office
Skrif en Kerk: Vol 12, No 2 (1991), 307-324
(18 July 1991)
Downloads: 648


ISSN: 1609-9982 (print) | ISSN: 2074-7705 (online)

Connect on: Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn and YouTube

Subscribe to our newsletter

All articles published in this journal are licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license, unless otherwise stated.

Website design & content: ©2016 AOSIS (Pty) Ltd. All rights reserved. No unauthorised duplication allowed.

AOSIS Publishing | Empowering Africa through access to knowledge
Postnet Suite #110, Private Bag X19, Durbanville, South Africa, 7551
Tel: 086 1000 381 
Tel: +27 21 975 2602 
Fax: 086 5004 974

publishing(AT)aosis.co.za replace (AT) with @

Please read the privacy statement.