Search this journal:     Advanced search

Table of Contents

Original Research   
Wetenskapsteorie en Inleidingswetenskap
 |  PDF
H. L. Bosman
Skrif en Kerk: Vol 8, No 2 (1987), 127-141
(18 July 1987)
Downloads: 1409

Original Research   
Ekumeniese węrelddiakonaat en wat ons daaruit kan leer
 |  PDF
D. Crafford
Skrif en Kerk: Vol 8, No 2 (1987), 142-153
(18 July 1987)
Downloads: 802

Original Research   
Teks, verwysing, waarheid. Die relevansie van die verwysingskwessie vir die besinning oor die epistemologiese aard van die dogmatiek
 |  PDF
C. W. du Toit
Skrif en Kerk: Vol 8, No 2 (1987), 154-169
(18 July 1987)
Downloads: 2146

Original Research   
Johannes Coccejus en Campegius Vitringa se beginsels vir die uitleg van Jesaja en die Kaap
 |  PDF
F. C. Fensham
Skrif en Kerk: Vol 8, No 2 (1987), 170-181
(18 July 1987)
Downloads: 1399

Original Research   
Die oorgeblewe sendingtaak in Suid-Afrika
 |  PDF
J. J. Kritzinger
Skrif en Kerk: Vol 8, No 2 (1987), 182-205
(18 July 1987)
Downloads: 1322

Original Research   
Spreuke 7:6-23 — 'n Poëtiese verhaal
 |  PDF
P. M. Venter
Skrif en Kerk: Vol 8, No 2 (1987), 206-222
(18 July 1987)
Downloads: 1034

Original Research   
Die troue God is my Beskermer: Psalm 59
 |  PDF
W. Vosloo
Skrif en Kerk: Vol 8, No 2 (1987), 223-234
(18 July 1987)
Downloads: 1076

Book Review   
A collection of Book Reviews for Volume 8, Number 2
 |  PDF
Editorial Office
Skrif en Kerk: Vol 8, No 2 (1987), 235-250
(18 July 1987)
Downloads: 1542


ISSN: 1609-9982 (print) | ISSN: 2074-7705 (online)

Connect on: Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn and YouTube

Subscribe to our newsletter

All articles published in this journal are licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license, unless otherwise stated.

Website design & content: ©2017 AOSIS (Pty) Ltd. All rights reserved. No unauthorised duplication allowed.

AOSIS Publishing | Empowering Africa through access to knowledge
Postnet Suite #110, Private Bag X19, Durbanville, South Africa, 7551
Tel: 086 1000 381 
Tel: +27 21 975 2602 
Fax: 086 5004 974

publishing(AT)aosis.co.za replace (AT) with @

Please read the privacy statement.