Search this journal:     Advanced search

Table of Contents

Original Research   
Die Nederduitse Gereformeerde Kerk en die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke
 |  PDF
C. F. A. Borchardt
Skrif en Kerk: Vol 8, No 1 (1987), 1-19
(17 July 1987)
Downloads: 1446

Original Research   
Satan en sy magte in die Nuwe Testament — besonderlik teenoor die Heilige Gees
 |  PDF
J. C. Coetzee
Skrif en Kerk: Vol 8, No 1 (1987), 20-37
(17 July 1987)
Downloads: 1540

Original Research   
Die betekenis en konteks van genade en waarheid in Johannes 1:14-18
 |  PDF
P. P. A. Kotzé
Skrif en Kerk: Vol 8, No 1 (1987), 38-51
(17 July 1987)
Downloads: 4637

Original Research   
Gemeentebediening en evangelisasieperspektief
 |  PDF
M. Nel
Skrif en Kerk: Vol 8, No 1 (1987), 52-61
(17 July 1987)
Downloads: 1617

Original Research   
Die twaalfde kongres van die ‘International Organization for the Study of the Old Testament’ (IOSOT), 24 tot 29 Augustus 1986 in Jerusalem
 |  PDF
W. S. Prinsloo
Skrif en Kerk: Vol 8, No 1 (1987), 62-67
(17 July 1987)
Downloads: 1042

Original Research   
Die strukturele komposisie van die proloog van die Johannesevangelie heroorweeg
 |  PDF
J. G. van der Watt
Skrif en Kerk: Vol 8, No 1 (1987), 68-84
(17 July 1987)
Downloads: 1001

Original Research   
Herlewing in die Ned. Geref. Kerk — 'n historiese blik
 |  PDF
P. B. van er Watt
Skrif en Kerk: Vol 8, No 1 (1987), 85-96
(17 July 1987)
Downloads: 2144

Original Research   
Die gebed: Enkele gesigspunte in verband met die aard en die inhoud van die Christelike gebed met besondere verwysing na die Heidelbergse Kategismus
 |  PDF
C. J. Wethmar
Skrif en Kerk: Vol 8, No 1 (1987), 97-112
(17 July 1987)
Downloads: 1240

Book Review   
A collection of Book Reviews for Volume 8, Number 1
 |  PDF
Editorial Office
Skrif en Kerk: Vol 8, No 1 (1987), 113
(17 July 1987)
Downloads: 1042


ISSN: 1609-9982 (print) | ISSN: 2074-7705 (online)

Connect on: Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn and YouTube

Subscribe to our newsletter

All articles published in this journal are licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license, unless otherwise stated.

Website design & content: ©2018 AOSIS (Pty) Ltd. All rights reserved. No unauthorised duplication allowed.

AOSIS Publishing | Empowering Africa through access to knowledge
Postnet Suite #110, Private Bag X19, Durbanville, South Africa, 7551
Tel: 086 1000 381 
Tel: +27 21 975 2602 
Fax: 086 5004 974

publishing(AT)aosis.co.za replace (AT) with @

Please read the privacy statement.