Search this journal:     Advanced search

Table of Contents

Original Research   
Die Nederduitse Gereformeerde Kerk en die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke
 |  PDF
C. F. A. Borchardt
Skrif en Kerk: Vol 8, No 1 (1987), 1-19
(17 July 1987)
Downloads: 959

Original Research   
Satan en sy magte in die Nuwe Testament — besonderlik teenoor die Heilige Gees
 |  PDF
J. C. Coetzee
Skrif en Kerk: Vol 8, No 1 (1987), 20-37
(17 July 1987)
Downloads: 955

Original Research   
Die betekenis en konteks van genade en waarheid in Johannes 1:14-18
 |  PDF
P. P. A. Kotzé
Skrif en Kerk: Vol 8, No 1 (1987), 38-51
(17 July 1987)
Downloads: 3169

Original Research   
Gemeentebediening en evangelisasieperspektief
 |  PDF
M. Nel
Skrif en Kerk: Vol 8, No 1 (1987), 52-61
(17 July 1987)
Downloads: 947

Original Research   
Die twaalfde kongres van die ‘International Organization for the Study of the Old Testament’ (IOSOT), 24 tot 29 Augustus 1986 in Jerusalem
 |  PDF
W. S. Prinsloo
Skrif en Kerk: Vol 8, No 1 (1987), 62-67
(17 July 1987)
Downloads: 539

Original Research   
Die strukturele komposisie van die proloog van die Johannesevangelie heroorweeg
 |  PDF
J. G. van der Watt
Skrif en Kerk: Vol 8, No 1 (1987), 68-84
(17 July 1987)
Downloads: 648

Original Research   
Herlewing in die Ned. Geref. Kerk — 'n historiese blik
 |  PDF
P. B. van er Watt
Skrif en Kerk: Vol 8, No 1 (1987), 85-96
(17 July 1987)
Downloads: 1446

Original Research   
Die gebed: Enkele gesigspunte in verband met die aard en die inhoud van die Christelike gebed met besondere verwysing na die Heidelbergse Kategismus
 |  PDF
C. J. Wethmar
Skrif en Kerk: Vol 8, No 1 (1987), 97-112
(17 July 1987)
Downloads: 848

Book Review   
A collection of Book Reviews for Volume 8, Number 1
 |  PDF
Editorial Office
Skrif en Kerk: Vol 8, No 1 (1987), 113
(17 July 1987)
Downloads: 661


ISSN: 1609-9982 (print) | ISSN: 2074-7705 (online)

Connect on: Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn and YouTube

Subscribe to our newsletter

All articles published in this journal are licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license.

©2016 AOSIS (Pty) Ltd. All rights reserved. No unauthorised duplication allowed.

AOSIS Publishing | Empowering Africa through access to knowledge
Postnet Suite #110, Private Bag X19, Durbanville, South Africa, 7551
Tel: 086 1000 381 
Tel: +27 21 975 2602 
Fax: 086 5004 974

publishing(AT)aosis.co.za replace (AT) with @

Please read the privacy statement.