Search this journal:     Advanced search

Table of Contents

Editorial   
Redaksioneel
 |  PDF
Editorial Office
Skrif en Kerk: Vol 3, No 1 (1982), 2-9
(02 August 1982)
Downloads: 447

Original Research   
Dimensies van vreemdheid in die evangelieverkondiging aan Afrika
 |  PDF
J. du Preez
Skrif en Kerk: Vol 3, No 1 (1982), 3-9
(02 August 1982)
Downloads: 667

Original Research   
‘Land’ en ‘volk’ in Deuteronomium
 |  PDF
M. H. O. Kloppers
Skrif en Kerk: Vol 3, No 1 (1982), 10-20
(02 August 1982)
Downloads: 710

Original Research   
Die NG Kerk se buitelandse sending - gister, vandag en môre
 |  PDF
J. J. Kritzinger
Skrif en Kerk: Vol 3, No 1 (1982), 21-32
(02 August 1982)
Downloads: 1049

Original Research   
Preekteks of preteks
 |  PDF
A. J. Smuts
Skrif en Kerk: Vol 3, No 1 (1982), 33-43
(02 August 1982)
Downloads: 687

Original Research   
Die historiese betroubaarheid van die aartsvadervertellinge. 'n Beknopte bespreking van die huidige debat na aanleiding van die jongste publikasie
 |  PDF
W. Vosloo
Skrif en Kerk: Vol 3, No 1 (1982), 44-57
(02 August 1982)
Downloads: 604

Book Review   
A collection of Book Reviews for Volume 3, Number 1
 |  PDF
Editorial Office
Skrif en Kerk: Vol 3, No 1 (1982), 58-63
(02 August 1982)
Downloads: 728


ISSN: 1609-9982 (print) | ISSN: 2074-7705 (online)

Connect on: Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn and YouTube

Subscribe to our newsletter

All articles published in this journal are licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license.

©2016 AOSIS (Pty) Ltd. All rights reserved. No unauthorised duplication allowed.

AOSIS Publishing | Empowering Africa through access to knowledge
Postnet Suite #110, Private Bag X19, Durbanville, South Africa, 7551
Tel: 086 1000 381 
Tel: +27 21 975 2602 
Fax: 086 5004 974

publishing(AT)aosis.co.za replace (AT) with @

Please read the privacy statement.