Search this journal:     Advanced search

Table of Contents

Original Research   
William (Wil) Vosloo - 'n Bybel-wetensakplike wat die Ou Testament vir die volk wou oopbreek
 |  PDF
D.J. Human
Skrif en Kerk: Vol 21, No 3 (2000),
(11 August 2000)
Downloads: 1836

Original Research   
Ou Testamentiese literatuur uit die Noordryk (Israel) - Die neerslag van noordelike tradisies in die Ou Testament
 |  PDF
W.S. Boshoff
Skrif en Kerk: Vol 21, No 3 (2000),
(11 August 2000)
Downloads: 3509

Original Research   
Die belang van Maleagi 1:2-5 vir die verstaan van die boek
 |  PDF
A.J. Botha
Skrif en Kerk: Vol 21, No 3 (2000),
(11 August 2000)
Downloads: 1813

Original Research   
Psalm 54: The power of positive patterning
 |  PDF
P.J. Botha
Skrif en Kerk: Vol 21, No 3 (2000),
(11 August 2000)
Downloads: 2423

Original Research   
Liggaamsimbolisering in Psalm 38
 |  PDF
J.H. Coetzee
Skrif en Kerk: Vol 21, No 3 (2000),
(11 August 2000)
Downloads: 1883

Original Research   
"Hy wat is en wat was en wat kom": Die God van betrokkenheid volgens Openbaring
 |  PDF
J.A. duRand
Skrif en Kerk: Vol 21, No 3 (2000),
(11 August 2000)
Downloads: 1856

Original Research   
The Kingdom of God in the Gospel of Matthew
 |  PDF
A.B. du Toit
Skrif en Kerk: Vol 21, No 3 (2000),
(11 August 2000)
Downloads: 5780

Original Research   
Dťkor of konteks? - Die verdiskontering van sosio-historiese gegewens in interpretasie van 'n Nuwe Testament-teks vir die prediking en pastoraat, geillustreer aan die hand van die 1 Petrus-brief
 |  PDF
F. Janse van Rensburg
Skrif en Kerk: Vol 21, No 3 (2000),
(11 August 2000)
Downloads: 2358

Original Research   
Dionysius of Halicarnassus and the origin of patronage
 |  PDF
S.J. Joubert
Skrif en Kerk: Vol 21, No 3 (2000),
(11 August 2000)
Downloads: 1364

Original Research   
Die one weier om te verdwyn
 |  PDF
J.H. le Roux
Skrif en Kerk: Vol 21, No 3 (2000),
(11 August 2000)
Downloads: 1821

Original Research   
"Oortuiging" en prediking: woordspel op 'n "hartspel"
 |  PDF
C.J.S. Lombaard
Skrif en Kerk: Vol 21, No 3 (2000),
(11 August 2000)
Downloads: 1577

Original Research   
Life for the righteous, doom for the wicked: Reading Habakkuk from a wisdom perspective
 |  PDF
G.T.M. Prinsloo
Skrif en Kerk: Vol 21, No 3 (2000),
(11 August 2000)
Downloads: 2597

Original Research   
VoŽls van eenderse vere? Oor die Israelitiese en Egiptiese wysbeid en voelsimhole
 |  PDF
I.J.J. Spangenberg
Skrif en Kerk: Vol 21, No 3 (2000),
(11 August 2000)
Downloads: 2049

Original Research   
Ezekiel 18 and Human rights
 |  PDF
H.F. van Rooy
Skrif en Kerk: Vol 21, No 3 (2000),
(11 August 2000)
Downloads: 3167

Original Research   
Understanding the concept of "time" in Daniel
 |  PDF
P.M. Venter
Skrif en Kerk: Vol 21, No 3 (2000),
(11 August 2000)
Downloads: 1968

Original Research   
Eksegetiese eo homiletiese oorwegiogs vir '0 dooppreek
 |  PDF
C.J.A. Vos
Skrif en Kerk: Vol 21, No 3 (2000),
(11 August 2000)
Downloads: 1930


ISSN: 1609-9982 (print) | ISSN: 2074-7705 (online)

Connect on: Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn and YouTube

Subscribe to our newsletter

All articles published in this journal are licensed under the†Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)†license, unless otherwise stated.

Website design & content:†©2018†AOSIS (Pty) Ltd. All rights reserved. No unauthorised duplication allowed.

AOSIS Publishing |†Empowering Africa through access to knowledge
Postnet Suite #110, Private Bag X19, Durbanville, South Africa, 7551
Tel: 086 1000 381†
Tel: +27 21 975 2602†
Fax: 086 5004 974

publishing(AT)aosis.co.za replace (AT) with @

Please read the†privacy statement.