Search this journal:     Advanced search

Table of Contents

Original Research   
Waarop is sy voetstukke ingesink? - 'n Besinning oor die skepping en die big bang
 |  PDF
L.C. Bezuidenhout
Skrif en Kerk: Vol 19, No 2 (1998),
(08 August 1998)
Downloads: 1776

Original Research   
Deuteronomy and Human Rights
 |  PDF
G. Braulik
Skrif en Kerk: Vol 19, No 2 (1998),
(08 August 1998)
Downloads: 2329

Original Research   
Die retoriek van godsdienstige pllitiek in Psalm 2
 |  PDF
J.H. Coetzee
Skrif en Kerk: Vol 19, No 2 (1998),
(08 August 1998)
Downloads: 1344

Original Research   
Psalms en hulle Sitz(e) im Leben. 'n Analise aan die hand van Psalm 55 en 74
 |  PDF
D.J. Human
Skrif en Kerk: Vol 19, No 2 (1998),
(08 August 1998)
Downloads: 1642

Original Research   
'n Identifikasie en analise van enkele grondvoorwaardes in die Godsidee van Jürgen Moltmann
 |  PDF
J.v.D. Joubert
Skrif en Kerk: Vol 19, No 2 (1998),
(08 August 1998)
Downloads: 1647

Original Research   
Gospel, culture and mission: Revisiting an enduring problem
 |  PDF
O.U. Kalu
Skrif en Kerk: Vol 19, No 2 (1998),
(08 August 1998)
Downloads: 3549

Original Research   
Godsdiens het die politiek nodig en die politiek is weerloos daarsonder
 |  PDF
J.H. le Roux
Skrif en Kerk: Vol 19, No 2 (1998),
(08 August 1998)
Downloads: 2910

Original Research   
Teologiekroniek
 |  PDF
J.H. le Roux
Skrif en Kerk: Vol 19, No 2 (1998),
(08 August 1998)
Downloads: 1556

Original Research   
Sendingwetenskap vir die derde millennium - Deel 1
 |  PDF
P.G.J. Meiring
Skrif en Kerk: Vol 19, No 2 (1998),
(08 August 1998)
Downloads: 1584

Original Research   
Intercultural pastoral care and counseling: resources from narrative therapy and brief pastoral counseling
 |  PDF
J.C. Müller, H.W. Stone
Skrif en Kerk: Vol 19, No 2 (1998),
(08 August 1998)
Downloads: 3187

Original Research   
Die rol van rituele en simbole in die identiteitsvorming van 'n geloofsgemeenskap - 'n Gereformeerde perspektief
 |  PDF
H.J.C. Pieterse
Skrif en Kerk: Vol 19, No 2 (1998),
(08 August 1998)
Downloads: 2142

Original Research   
Verskillende boodskappe vir verskillende kontekste: Die literatuur van die ballingskap (597-539 vC)
 |  PDF
E.H. Scheffler
Skrif en Kerk: Vol 19, No 2 (1998),
(08 August 1998)
Downloads: 4230

Original Research   
"...Die weet gehad heeft en geen weet gehad"
 |  PDF
N.A. Schuman
Skrif en Kerk: Vol 19, No 2 (1998),
(08 August 1998)
Downloads: 2988

Original Research   
'n Nota oor die vertaling van Jeremia 2:37 ("Met jou hande op jou hoof")
 |  PDF
H.F. Stander
Skrif en Kerk: Vol 19, No 2 (1998),
(08 August 1998)
Downloads: 1679

Original Research   
Simboliek in die Evangelie van Johannes
 |  PDF
J.G. van der Watt
Skrif en Kerk: Vol 19, No 2 (1998),
(08 August 1998)
Downloads: 1977

Original Research   
Die Ned Geref Kerk as vredemaker?
 |  PDF
A. van Niekerk
Skrif en Kerk: Vol 19, No 2 (1998),
(08 August 1998)
Downloads: 1520

Original Research   
De inrichting van de theologie in de plurale cultuur
 |  PDF
H.M. Vroom
Skrif en Kerk: Vol 19, No 2 (1998),
(08 August 1998)
Downloads: 1578

Original Research   
Micah 1, an apt introduction to power talks
 |  PDF
W.J. Wessels
Skrif en Kerk: Vol 19, No 2 (1998),
(08 August 1998)
Downloads: 1852


ISSN: 1609-9982 (print) | ISSN: 2074-7705 (online)

Connect on: Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn and YouTube

Subscribe to our newsletter

All articles published in this journal are licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license, unless otherwise stated.

Website design & content: ©2017 AOSIS (Pty) Ltd. All rights reserved. No unauthorised duplication allowed.

AOSIS Publishing | Empowering Africa through access to knowledge
Postnet Suite #110, Private Bag X19, Durbanville, South Africa, 7551
Tel: 086 1000 381 
Tel: +27 21 975 2602 
Fax: 086 5004 974

publishing(AT)aosis.co.za replace (AT) with @

Please read the privacy statement.