Search this journal:     Advanced search

Table of Contents

Original Research   
Loof die Here vir sy ekosisteem: Verslag van 'n ekoteologiese Ieeservaring met Psalm 104
 |  PDF
G.M. Augustyn
Skrif en Kerk: Vol 18, No 2 (1997), 245-257
(04 July 1997)
Downloads: 1524

Original Research   
Die kanoniese benadering van ChiIds: 'n Paradigmaskuif?
 |  PDF
C.F. Claasen
Skrif en Kerk: Vol 18, No 2 (1997), 258-266
(04 July 1997)
Downloads: 1496

Original Research   
A tradition-historical analysis of Psalm 55
 |  PDF
D.J. Human
Skrif en Kerk: Vol 18, No 2 (1997), 267-279
(04 July 1997)
Downloads: 2447

Original Research   
Perseverance in Hebrews
 |  PDF
D. Kim
Skrif en Kerk: Vol 18, No 2 (1997), 280-290
(04 July 1997)
Downloads: 2176

Original Research   
History reconstruction: Third century parallels to 20th century South African Church 'History Origen Adamantinus
 |  PDF
P.J. Maritz
Skrif en Kerk: Vol 18, No 2 (1997), 291-304
(04 July 1997)
Downloads: 1555

Original Research   
'n Godsleer van Openbaring soos vervat in die himnes
 |  PDF
E. Meyer
Skrif en Kerk: Vol 18, No 2 (1997), 305-322
(04 July 1997)
Downloads: 1465

Original Research   
Jesaja 7:14 en die maagdeIike geboorte
 |  PDF
W.S. Pronsloo
Skrif en Kerk: Vol 18, No 2 (1997), 323-327
(04 July 1997)
Downloads: 1812

Original Research   
Psalm 49 and the book of Qohelet
 |  PDF
I.J.I. Spangenberg
Skrif en Kerk: Vol 18, No 2 (1997), 328-344
(04 July 1997)
Downloads: 1845

Original Research   
Die Jerusalemse tempelkuItus se huweliksmaatreel versus Christelike waardes
 |  PDF
A.G. van Aarde
Skrif en Kerk: Vol 18, No 2 (1997), 345-355
(04 July 1997)
Downloads: 1381

Original Research   
Hervormers wat ons nie mag vergeet nie
 |  PDF
J.M. van der Merwe
Skrif en Kerk: Vol 18, No 2 (1997), 356-364
(04 July 1997)
Downloads: 1665

Original Research   
Nie 'n kans vat of 'n kans vermy Die, maar alle kanse benut! 'n Sosio-retoriese waardering van Prediker 11:1- 6
 |  PDF
H. Viviers
Skrif en Kerk: Vol 18, No 2 (1997), 365-379
(04 July 1997)
Downloads: 1640

Original Research   
In die spieel van ons tyd - Deel 1
 |  PDF
C.J.A. Vos
Skrif en Kerk: Vol 18, No 2 (1997), 380-394
(04 July 1997)
Downloads: 1651

Original Research   
De Vrije Universiteit en de organisatie van de theologie in Nederland
H.M. Vroom
Skrif en Kerk: Vol 18, No 2 (1997), 395-414
(04 July 1997)
Downloads: 0

Original Research   
Ecclesiology and theological education: A South African reformed perspective
 |  PDF
G.J. Wethmar
Skrif en Kerk: Vol 18, No 2 (1997), 415-430
(04 July 1997)
Downloads: 1573


ISSN: 1609-9982 (print) | ISSN: 2074-7705 (online)

Connect on: Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn and YouTube

Subscribe to our newsletter

All articles published in this journal are licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license, unless otherwise stated.

Website design & content: ©2017 AOSIS (Pty) Ltd. All rights reserved. No unauthorised duplication allowed.

AOSIS Publishing | Empowering Africa through access to knowledge
Postnet Suite #110, Private Bag X19, Durbanville, South Africa, 7551
Tel: 086 1000 381 
Tel: +27 21 975 2602 
Fax: 086 5004 974

publishing(AT)aosis.co.za replace (AT) with @

Please read the privacy statement.