Search this journal:     Advanced search

Table of Contents

Original Research   
Gelykenisse in konteks: Aantekeninge oor Matteus 24:45–25:30
 |  PDF
P.J.J Botha
Skrif en Kerk: Vol 17, No 2 (1996), 271-291
(21 April 1996)
Downloads: 2956

Original Research   
Die rol van die ouers van Simson in die Simsonsage (Rigters 13-16))
 |  PDF
J.H. Coetzee
Skrif en Kerk: Vol 17, No 2 (1996), 292-305
(21 April 1996)
Downloads: 1921

Original Research   
Joodse religieuse uitbreiding in die Nuwe-Testamentiese tydvak: Was die Judaisme 'n missionêre godsdiens? (Deel 1)
 |  PDF
A.B. du Toit
Skrif en Kerk: Vol 17, No 2 (1996), 307-316
(21 April 1996)
Downloads: 1527

Original Research   
Responses to violence in some lament Psalms of the individual
 |  PDF
D.G. Firth
Skrif en Kerk: Vol 17, No 2 (1996), 317-328
(21 April 1996)
Downloads: 1831

Original Research   
Kerkvereniging en Kerkreg: Geskiedenis, beginsel en praktyk
 |  PDF
J.W. Hofmeyr
Skrif en Kerk: Vol 17, No 2 (1996), 329-346
(21 April 1996)
Downloads: 1459

Original Research   
Johan Heyns and the class of '51 – prolegomena to a story of people who got hurt
 |  PDF
C Landsman
Skrif en Kerk: Vol 17, No 2 (1996), 347-358
(21 April 1996)
Downloads: 2433

Original Research   
Politieke mag, die Ou Testament en kerkeenheid
 |  PDF
J.H. le Roux
Skrif en Kerk: Vol 17, No 2 (1996), 359-372
(21 April 1996)
Downloads: 1265

Original Research   
Traditional African economies in conflict with western capitalism
 |  PDF
C.M. Pauw
Skrif en Kerk: Vol 17, No 2 (1996), 373-387
(21 April 1996)
Downloads: 4497

Original Research   
Psalm 47: Partikularisme en universalisme. Jahwe is ons ons koning én koning oor die hele aarde
 |  PDF
W.S. Prinsloo
Skrif en Kerk: Vol 17, No 2 (1996), 388-404
(21 April 1996)
Downloads: 1540

Original Research   
What makes theological education "theological"? A South African story on the integrity of theological education
 |  PDF
P.J. Robinson, D.J. Smit
Skrif en Kerk: Vol 17, No 2 (1996), 405-419
(21 April 1996)
Downloads: 1566

Original Research   
John 21:24-25: A case of failed attestation?
 |  PDF
D.F. Tolmie
Skrif en Kerk: Vol 17, No 2 (1996), 420-426
(21 April 1996)
Downloads: 1643

Original Research   
A historical survey and critical evaluation concerning discipleship in the fourth gospel
 |  PDF
D.G. van der Merwe
Skrif en Kerk: Vol 17, No 2 (1996), 427-442
(21 April 1996)
Downloads: 3162

Original Research   
Moet ons die Belydenis van belhar (1986) as 'n nuwe Belydenisskrif aanvaar?
 |  PDF
A.C.J. van Niekerk
Skrif en Kerk: Vol 17, No 2 (1996), 443-455
(21 April 1996)
Downloads: 1239

Original Research   
Die stil van my verlange na God: Oor Johann Wihelm Herrmann se verstaan van die ervaring van God
 |  PDF
D.P. Veldsman
Skrif en Kerk: Vol 17, No 2 (1996), 456-472
(21 April 1996)
Downloads: 1377

Original Research   
Wat het Athene met Jerusalem te doen? Enkele histories-sistematies gesigspunte in verband met die vraag of die teologie aan die universiteit tuishoort
 |  PDF
C.J. Wethmar
Skrif en Kerk: Vol 17, No 2 (1996), 474-490
(21 April 1996)
Downloads: 1366


ISSN: 1609-9982 (print) | ISSN: 2074-7705 (online)

Connect on: Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn and YouTube

Subscribe to our newsletter

All articles published in this journal are licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license, unless otherwise stated.

Website design & content: ©2017 AOSIS (Pty) Ltd. All rights reserved. No unauthorised duplication allowed.

AOSIS Publishing | Empowering Africa through access to knowledge
Postnet Suite #110, Private Bag X19, Durbanville, South Africa, 7551
Tel: 086 1000 381 
Tel: +27 21 975 2602 
Fax: 086 5004 974

publishing(AT)aosis.co.za replace (AT) with @

Please read the privacy statement.