Search this journal:     Advanced search

Table of Contents

Original Research   
Gelykenisse in konteks: Aantekeninge oor Matteus 24:45–25:30
 |  PDF
P.J.J Botha
Skrif en Kerk: Vol 17, No 2 (1996), 271-291
(21 April 1996)
Downloads: 3353

Original Research   
Die rol van die ouers van Simson in die Simsonsage (Rigters 13-16))
 |  PDF
J.H. Coetzee
Skrif en Kerk: Vol 17, No 2 (1996), 292-305
(21 April 1996)
Downloads: 2340

Original Research   
Joodse religieuse uitbreiding in die Nuwe-Testamentiese tydvak: Was die Judaisme 'n missionêre godsdiens? (Deel 1)
 |  PDF
A.B. du Toit
Skrif en Kerk: Vol 17, No 2 (1996), 307-316
(21 April 1996)
Downloads: 1918

Original Research   
Responses to violence in some lament Psalms of the individual
 |  PDF
D.G. Firth
Skrif en Kerk: Vol 17, No 2 (1996), 317-328
(21 April 1996)
Downloads: 2142

Original Research   
Kerkvereniging en Kerkreg: Geskiedenis, beginsel en praktyk
 |  PDF
J.W. Hofmeyr
Skrif en Kerk: Vol 17, No 2 (1996), 329-346
(21 April 1996)
Downloads: 1666

Original Research   
Johan Heyns and the class of '51 – prolegomena to a story of people who got hurt
 |  PDF
C Landsman
Skrif en Kerk: Vol 17, No 2 (1996), 347-358
(21 April 1996)
Downloads: 3004

Original Research   
Politieke mag, die Ou Testament en kerkeenheid
 |  PDF
J.H. le Roux
Skrif en Kerk: Vol 17, No 2 (1996), 359-372
(21 April 1996)
Downloads: 1551

Original Research   
Traditional African economies in conflict with western capitalism
 |  PDF
C.M. Pauw
Skrif en Kerk: Vol 17, No 2 (1996), 373-387
(21 April 1996)
Downloads: 4964

Original Research   
Psalm 47: Partikularisme en universalisme. Jahwe is ons ons koning én koning oor die hele aarde
 |  PDF
W.S. Prinsloo
Skrif en Kerk: Vol 17, No 2 (1996), 388-404
(21 April 1996)
Downloads: 1821

Original Research   
What makes theological education "theological"? A South African story on the integrity of theological education
 |  PDF
P.J. Robinson, D.J. Smit
Skrif en Kerk: Vol 17, No 2 (1996), 405-419
(21 April 1996)
Downloads: 1812

Original Research   
John 21:24-25: A case of failed attestation?
 |  PDF
D.F. Tolmie
Skrif en Kerk: Vol 17, No 2 (1996), 420-426
(21 April 1996)
Downloads: 1941

Original Research   
A historical survey and critical evaluation concerning discipleship in the fourth gospel
 |  PDF
D.G. van der Merwe
Skrif en Kerk: Vol 17, No 2 (1996), 427-442
(21 April 1996)
Downloads: 3591

Original Research   
Moet ons die Belydenis van belhar (1986) as 'n nuwe Belydenisskrif aanvaar?
 |  PDF
A.C.J. van Niekerk
Skrif en Kerk: Vol 17, No 2 (1996), 443-455
(21 April 1996)
Downloads: 1520

Original Research   
Die stil van my verlange na God: Oor Johann Wihelm Herrmann se verstaan van die ervaring van God
 |  PDF
D.P. Veldsman
Skrif en Kerk: Vol 17, No 2 (1996), 456-472
(21 April 1996)
Downloads: 1545

Original Research   
Wat het Athene met Jerusalem te doen? Enkele histories-sistematies gesigspunte in verband met die vraag of die teologie aan die universiteit tuishoort
 |  PDF
C.J. Wethmar
Skrif en Kerk: Vol 17, No 2 (1996), 474-490
(21 April 1996)
Downloads: 1572


ISSN: 1609-9982 (print) | ISSN: 2074-7705 (online)

Connect on: Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn and YouTube

Subscribe to our newsletter

All articles published in this journal are licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license, unless otherwise stated.

Website design & content: ©2018 AOSIS (Pty) Ltd. All rights reserved. No unauthorised duplication allowed.

AOSIS Publishing | Empowering Africa through access to knowledge
Postnet Suite #110, Private Bag X19, Durbanville, South Africa, 7551
Tel: 086 1000 381 
Tel: +27 21 975 2602 
Fax: 086 5004 974

publishing(AT)aosis.co.za replace (AT) with @

Please read the privacy statement.