Search this journal:     Advanced search

Table of Contents

Original Research   
Geregtigheid in die boek Miga: 'n Tradisie-Historiese ondersoek na die begrip [foreign font omitted]
 |  PDF
J.G. Bosman
Skrif en Kerk: Vol 16, No 2 (1995), 219-232
(21 September 1995)
Downloads: 1892

Original Research   
'n Belangrike besluit oor kanselruil tussen die drie Afrikaanse kerke deur die Algemene Kerkvergadering van die Nederduitsch Hervormde Kerk in 1894
 |  PDF
S.J. Botha
Skrif en Kerk: Vol 16, No 2 (1995), 233-248
(21 September 1995)
Downloads: 1869

Original Research   
Die apologetiek van C S Lewis: 'n Gereformeerdteologiese besinning
 |  PDF
G.v.W. Brand
Skrif en Kerk: Vol 16, No 2 (1995), 249-262
(21 September 1995)
Downloads: 1816

Original Research   
Skrif en Kerkorde
 |  PDF
P.C. Coertzen
Skrif en Kerk: Vol 16, No 2 (1995), 263-276
(21 September 1995)
Downloads: 1951

Original Research   
Godsdienstige perspektiewe in die heropbou van die gemeenskap
 |  PDF
D Crafford
Skrif en Kerk: Vol 16, No 2 (1995), 277-290
(21 September 1995)
Downloads: 2501

Original Research   
William Nicol - praktiese gelo\vige in diens van die Kerk
 |  PDF
P.J.S.G. du Plessis
Skrif en Kerk: Vol 16, No 2 (1995), 291-309
(21 September 1995)
Downloads: 1621

Original Research   
Die funksie en waarde van agtergrondstudie van die Nuwe Testament
 |  PDF
A.B. du Toit
Skrif en Kerk: Vol 16, No 2 (1995), 310-333
(21 September 1995)
Downloads: 1955

Original Research   
Die Nederduits Gereformeerde Kerk en die menseregtevraagstuk: 1910-1990
 |  PDF
J.H. Ernst
Skrif en Kerk: Vol 16, No 2 (1995), 334-339
(21 September 1995)
Downloads: 1722

Original Research   
Carl Borchardt en die Suid-Afrikaanse kerkgeskiedenis
 |  PDF
J.W. Hofmeyr
Skrif en Kerk: Vol 16, No 2 (1995), 350-360
(21 September 1995)
Downloads: 2081

Original Research   
Die susters van die broederkerk - 'n Verhaal van vrouens in die Morawiese kerk in Suid-Afrika
 |  PDF
C Landman
Skrif en Kerk: Vol 16, No 2 (1995), 361-374
(21 September 1995)
Downloads: 2959

Original Research   
'n Lewe met die vaders Oor Carl Borchardt as student van die vroee kerk
 |  PDF
J.H. Ie Roux
Skrif en Kerk: Vol 16, No 2 (1995), 375-387
(21 September 1995)
Downloads: 1920

Original Research   
Enkele opmerkings oor Johannes Calvyn se stellings oor die capita doctrina necessaria
 |  PDF
A.D. Pont
Skrif en Kerk: Vol 16, No 2 (1995), 388-394
(21 September 1995)
Downloads: 1536

Original Research   
'n Greep uit die Ou-Testamentiese wetenskap in Nederland en Suid-Afrika
 |  PDF
W.S. Prinsloo
Skrif en Kerk: Vol 16, No 2 (1995), 395-400
(21 September 1995)
Downloads: 1524

Original Research   
Die vryheid van die teologie in die nuwere RoomsKatolieke denke
 |  PDF
C.J. Wethmar
Skrif en Kerk: Vol 16, No 2 (1995), 401-419
(21 September 1995)
Downloads: 1709


ISSN: 1609-9982 (print) | ISSN: 2074-7705 (online)

Connect on: Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn and YouTube

Subscribe to our newsletter

All articles published in this journal are licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license, unless otherwise stated.

Website design & content: ©2018 AOSIS (Pty) Ltd. All rights reserved. No unauthorised duplication allowed.

AOSIS Publishing | Empowering Africa through access to knowledge
Postnet Suite #110, Private Bag X19, Durbanville, South Africa, 7551
Tel: 086 1000 381 
Tel: +27 21 975 2602 
Fax: 086 5004 974

publishing(AT)aosis.co.za replace (AT) with @

Please read the privacy statement.