Search this journal:     Advanced search
Original Research

Martin Luther se beskouing van die ekumene met verwysing na die komtemporere situasie binne die Federasie van Evangelies-Lutherse Kerke in Suider-Afrika

G. J. Beyers

Verbum et Ecclesia; Skrif en Kerk: Vol 5, No 1 (1984), 3-7. doi: 10.4102/ve.v5i1.1282

Submitted: 09 September 1984
Published:  09 September 1984

Abstract

"Hulle leer dat die een heilige Kerk vir ewig sal voortbestaan. Hierdie kerk is die vergadering van die gelowiges waarbinne die Evangelie korrek geleer en die sakramente reg bedien vord. Vir die eenheid van die Kerk is dit voldoende om eenheid van geloof te hę met betrekking tot die leer van die Woord en die bediening van die sakramanete. Dit is nie nodig dat dieselfde mens like tradisies, ritusse en sereraonies orals geleer vord nie." (Augsburgse Konfessie. Artikel 7).

Full Text:  |  PDF (93KB)

Author affiliations

G. J. Beyers, , South Africa

Keywords


Metrics

Total abstract views: 934
Total article views: 1468

Cited-By

No related citations found

Comments on this article

Before posting your comment, please read our policy.
Post a Comment (Login required)


ISSN: 1609-9982 (print) | ISSN: 2074-7705 (online)

Connect on: Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn and YouTube

Subscribe to our newsletter

All articles published in this journal are licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license, unless otherwise stated.

Website design & content: ©2018 AOSIS (Pty) Ltd. All rights reserved. No unauthorised duplication allowed.

AOSIS Publishing | Empowering Africa through access to knowledge
Postnet Suite #110, Private Bag X19, Durbanville, South Africa, 7551
Tel: 086 1000 381 
Tel: +27 21 975 2602 
Fax: 086 5004 974

publishing(AT)aosis.co.za replace (AT) with @

Please read the privacy statement.