Prof.Dr. Paul Post

Prof.Dr. Paul Post
Tilburg University

Paul Post (1953) studied theology and liturgical studies in Utrecht and Christian art and archaeology in Rome. He is professor of Ritual Studies in Tilburg, Tilburg University (NL, School of Humanities, Department of culture studies). He is vice dean for research and director of the Graduate School of Humanities, and director of the Institute for Ritual and Liturgical Studies located in Tilburg.

 

His main interests are in the field of liturgy, popular religion and Christian art, and (post)modern developments in ritual and liturgy, on which he published books and articles. In recent years the focus of his research is on ritual space and place, and on ritual dynamics in the Network Society (cf. cyber ritual, cyber pilgrimage, e-religion).

 

Recent books:

(ed.): Een ander huis: Kerkarchitectuur na 2000 (1997); with J. Pieper & M. van Uden: The modern pilgrim (1998); Het wonder van Dokkum: Verkenningen van populair religieus ritueel (2000); (with M. Barnard, ed.): Ritueel bestek: Antropologische kernwoorden van de liturgie (2001); (et al. ed.): Christian feast and festival (2001); (with L. van Tongeren, ed.): Devotioneel ritueel (2001); (et al.): Disaster ritual (2003); Space for liturgy (2004); Liturgische bewegingen: Thema’s, trends en perspectieven in tien jaar liturgiestudie (2006); (with K. Schuurmans, ed.): Op bedevaart in Nederland (2006); (with Ch. Caspers, eds.): Wonderlijke ontmoetingen: Lourdes als moderne bedevaartplaats (2008); with B. Kranemann, eds.): Die modernen ‘Ritual Studies’ als Herausforderung für die Liturgiewissenschaft / Modern Ritual Studies as a challenge for liturgical studies (2009); (with A. Molendijk, eds.): Holy Ground: Re-inventing ritual space in modern western culture (2010); Voorbij het kerkgebouw: De speelruimte van een ander sacraal domein (2010); (with L. van Tongeren, M. Barnard & G. Rouwhorst, eds.): Patterns and persons: A historiography of liturgical studies in the Netherlands in the twentieth century (2010); De Romeinse Katakomben in Valkenburg: Het verhaal van een unieke kopie (2010); (with A.L. Molendijk & J. Kroesen, eds.): Sacred places in modern western culture (2011); (with Louis van Tongeren, eds.): Voorbij de liturgiewetenschap: over het profiel van liturgische en rituele studies (2011); in press (with Philip Nel & Walter van Beek, eds.): Sacred sites, contested grounds: Space and ritual dynamics in Europe and Africa (Trenton 2014); (with Suzanne van der Beek): Pilgrimage in a network society. Offline and online explorations in ritual criticism and sacred place (2014/5); in preparation: Encyclopedie artikel: Ritual Studies, in Research Encyclopedia for Religion, Oxford UP (2015).